Cổ đông nhỏ Trần Anh chấp thuận để Thế giới Di động mua cổ phần

Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (Mã: TAG) vừa ban bố Nghị quyết Đại hội cổ đông. Cụ thể, cổ đông tổ chức đã chuẩn y việc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động nhận chuyển nhượng trên 25% vốn điều lệ của TAG và không phải thực hành giấy tờ chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết 97,29%. Trong đó, lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông nhỏ biểu quyết chuẩn y là hơn 4 triệu cổ phiếu. Số lượng này chiếm 85,73% trên tổng số cổ phần có quyền tham dự biểu quyết của các cổ đông không phải cổ đông lớn.

Cũng theo quyết nghị này, Trần Anh sẽ hủy niêm yết tình nguyện phần lớn 24,9 triệu cổ phiếu TAG đang niêm yết trên HNX ngay sau khi được Đại hội cổ đông chuẩn y nhưng tiếp diễn đăng ký đàm phán trên UPCoM.

Sau khi hủy niêm yết, giả tỉ cổ đông có đề nghị, tổ chức sẽ thực hành mua lại cổ phiếu từ cổ đông để làm cho cổ phiếu quỹ trong khuôn khổ thẩm quyền quy chế của Đại hội cổ đông và khuôn khổ nguồn vốn của tổ chức.

Thông tin Thế giới Di động mua chuỗi điện máy Trần Anh xuất hiện từ cuối tháng 7. Tuy nhiên phải đến giữa tháng 8 tin tức này mới chính thức được Trần Anh công khai trong văn bản xin quan niệm cổ đông về thương vụ chuyển nhượng. Mặc dù vậy, hiện các tin tức về bí quyết mua cũng như giá mua đều chưa được ban bố.

Liên tục trong 4 năm vừa qua, doanh số của Trần Anh tăng đều qua các năm. Từ mức 1.867 tỷ vào năm 2013, chỉ sau 4 năm doanh số bộ máy của TAG đã tăng hơn gấp đôi vượt mốc 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số lợi nhuận lại hoàn toàn không tương xứng với quy mô của tổ chức này, nguồn cội là do biên lợi nhuận của Trần Anh quá rẻ. Trong 3 năm gần nhất, biên lợi nhuận thuần trên doanh số của Trần Anh duy trì trong khoảng 0,31% đến 0,52%.

Giá cổ phiếu TAG cũng có những tình hình hăng hái trong 1 tháng vừa qua, từ mức 30.000 đồng có lúc lên mức 43.700 đồng.Trong 1 báo cáo vừa qua, tổ chức chứng khoán HSC nhận định mức giá mua lại cổ phiếu TAG có thể lên đến 50.000 đồng mỗi cổ phiếu.