Chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam qua tài khoản Agribank

Công ty CP Thanh toán đất nước Việt Nam (Napas) vừa liên minh với Công ty nguồn vốn viễn thông và trả tiền bù trừ Hàn Quốc – Korea Financial Telecommunications and Clearings Institute (KFTC) triển khai nhà sản xuất chuyển tiền nhanh liên đất nước.

Theo đó, người mua thụ hưởng có trương mục VND tại Agribank có thể nhận tiền gửi từ 10 nhà băng Hàn Quốc là người tham gia của KFTC chuyển về Việt Nam gồm KBKookmin, KEBHana, Woori, NongHyup, Deagu, Busan, Kyoungnam, Jeonbuk, Gwangju, Jeru.

Agribank là nhà băng người tham gia thứ 4 của Napas cùng với 3 nhà băng Vietinbank, ABBank và GPBank cung cấp nhà sản xuất chuyển tiền nhanh liên đất nước với chiều nhận tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam qua kết nối bộ máy chuyển mạch giữa Napas và KFTC.

Với kết quả liên minh này, người mua tại Hàn Quốc có thể đến quầy thương lượng của 10 nhà băng người tham gia KFTC để thực hành chuyển tiền tới trương mục VND của người nhận tại Việt Nam thuộc 4 nhà băng Agribank, Vietinbank, ABBank và GPBank. Ngay sau khi người gửi hoàn thành thương lượng, người nhận sẽ nhận được tiền tức tốc.

Đây là nhà sản xuất chuyển tiền nhanh liên đất nước trực tiếp với mức phí hợp lý, an toàn do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ. Hạn mức chuyển tiền ứng dụng đối với nhà sản xuất chuyển tiền liên đất nước là 2.000 USD 1 lần với nhà băng thụ hưởng là Agribank, 5.000 USD 1 lần cho Vietinbank, ABBank và GPBank.

Theo thống kê của Trung tâm cần lao ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), tính đến hết tháng 12/2016, hiện có khoảng 40.000 cần lao Việt Nam đang khiến việc tại Hàn Quốc. Việc triển khai thành công nhà sản xuất chuyển tiền liên đất nước chuẩn y kết nối chuyển mạch nguồn vốn giữa KFTC và Napas sẽ góp phần tạo dễ dàng cho người cần lao Việt chuyển tiền về cho thân nhân 1 cách hợp pháp, an toàn, chính xác và mau chóng.

Minh Trí