Chứng khoán phố Wall bị phạt 200 triệu do khai sinh dịch vụ mới

Ngày 27/4, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã ban hành quy chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị phần chứng khoán với Công ty Chứng khoán thị trấn Wall (WSS). Theo đó, tổ chức này đã bị phạt 200 triệu đồng.

Theo Ủy ban chứng khoán, Chứng khoán thị trấn Wall đã cung cấp nhà sản xuất vốn đầu tư khi chưa có quan niệm bằng văn bản của Ủy ban chứng khoán hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong năm 2016, tổ chức này đã ký 6 giao kèo giao kèo thương lượng chứng khoán niêm yết có điều kiện giữa 3 bên là Chứng khoán thị trấn Wall, Công ty Vàng thị trấn Wall và nhà đầu tư có trương mục thương lượng chứng khoán mở tại Công ty với mục đích hỗ trợ vốn buôn bán chứng khoán niêm yết.

Theo nội dung giao kèo, Công ty Vàng thị trấn Wall góp vốn cùng nhà đầu tư mua các chứng khoán niêm yết phê duyệt trương mục của nhà đầu tư mở tại Chứng khoán thị trấn Wall, có giao kèo lợi nhuận thị trấni hợp một mực. Tại thời điểm rà soát, Công ty đã thu hồi đa số khoản cho vay và không nảy sinh khoản vay mới.

Trước đó, ngày 20/4, Công ty Sản xuất xuất nhập cảng Inox Kim Vĩ (mã CK: KVC) cũng bị Ủy ban chứng khoán xử phạt với tổng số tiền 270 triệu đồng vì nhiều lỗi vi phạm.

Công ty này bị phạt tiền 100 triệu đồng do đã không ban bố nguồn tin theo quy định luật pháp, phạt tiền 85 triệu đồng vì đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi có ban bố bằng văn bản về việc công nhận kết quả chào bán và phạt tiền 85 triệu đồng vì đã báo cáo có nội dung không chính xác.

Minh Sơn