Chủ tài khoản có thể bị khống chế số thẻ ngân hàngNgân hàng Nhà nước vừa đề xuất, các doanh nghiệp cung ứng nhà cung cấp trả tiền, ngân hàng thực hành 1 số nội dung phòng chống gian lậu trong quy trình mở account trả tiền, thẻ ATM. Trong đó, cơ quan này bắt buộc các công ty thẩm định, phân loại quý khách theo chừng độ rủi ro và cân nhắc dừng số lượng account trả tiền, thẻ mở cho 1 quý khách, vận dụng hạn mức đàm phán tương ứng.

Môt số khách hàng hiện dùng thẻ của các nhà băng khác nhau. Ảnh: Anh Tú.

Môt số quý khách hiện tiêu dùng thẻ của các ngân hàng khác nhau. Ảnh: Anh Tú.

Đồng thời, các doanh nghiệp, ngân hàng phải tăng cường rà soát, xác minh và cập nhật tin tức quý khách để phát hiện, xử lý các trường hợp tiêu dùng giấy má nhái để mở và tiêu tiêu dùng account trả tiền, thẻ ngân hàng, đặc thù là những trường hợp đăng ký phát hành nhiều thẻ.

Ngoài ra, các công ty cần thẩm định lại hầu hết quy trình, giấy tờ, giấy má đề xuất phát hành và tiêu tiêu dùng thẻ ngân hàng, thẻ trả tiền để xin hứa được thực hành đúng luật pháp hiện hành. Các cán bộ không tuân thủ quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, nhà điều hành cũng đề xuất rà soát đàm phán trả tiền của các công ty ưng ý thẻ để phát hiện các đàm phán đáng ngờ, đặc thù là các công ty ưng ý thẻ đàm phán với số tiền lớn, đàm phán nhiều lần, không thích hợp với thu nhập, hoạt động buôn bán của công ty. Các doanh nghiệp cung ứng nhà cung cấp, ngân hàng phải đưa ra nháii pháp để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, lường đảo…

Các ngân hàng thành viên thuộc Hội thẻ ngân hàng cần tăng cường cộng tác để san sẻ, cập nhật tin tức về các thủ đoạn, kỹ thuật mới trong mạo xưng các loại giấy má, giấy má, sổ sách trả tiền và các nháii pháp ngăn ngừa. Đồng thời, doanh nghiệp nháii thích, rộng rãi cho các cán bộ đảm trách công việc liên đới trong công ty để triển khai thực hành.

Cách đây vài ngày, Ngân hàng Nhà nuớc cũng phát đi khuyến cáo, nguời dân không đuợc mở hộ hoặc cho mượn giấy má tuỳ thân để mở account vì đã xuất hiện các truờng hợp mua bán lại hoặc tiêu dùng cho các hành vi phi pháp…

Anh Tú