Chủ hàng loạt dự án BOT bất ngờ báo lỗ ‘có kế hoạch’Báo cáo nguồn vốn quý III của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng công nghệ TP HCM (mã CK: CII) ghi nhận 408 tỷ dồng kế quả buôn bán thuần bán hàng và cung cấp nhà sản xuất, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu phí thương lượng và vun đắp theo ký kết BT tiếp diễn dẫn đầu về tỷ trọng đóng góp kế quả buôn bán.

Trong khi cùng kỳ lãi đến 692 tỷ đồng, thì nay mức giá nguồn vốn và chủa quản đơn vị tăng đột biến làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp âm gần 38 tỷ đồng. Lần gần nhất CII báo lỗ là quý IV/2015, do phải trích lập đề phòng để cam đoan an toàn nguồn vốn.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, duyên cớ thua lỗ trong quý này là do không nảy sinh nghiệp vụ chuyển đổi trái phiếu và thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp con như năm ngoái. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp con chưa hoàn thành quyết toán công trình nên không kịp ghi nhận kế quả buôn bán tại thời điểm lập báo cáo.

Tuy nhiên, lãnh đạo CII khẳng định “việc lỗ là nằm trong chiến lược của doanh nghiệp nhằm mục đích không tạo ra sự biến động quá lớn giữa năm 2016 và năm 2018 so với năm 2017″.

chu-hang-loat-du-an-bot-bat-ngo-bao-lo-co-ke-hoach

CII báo lỗ nhằm mục đích không tạo ra sự biến động quá lớn giữa các năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, kế quả buôn bán thuần ước đạt 1.415 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 1.559 tỷ đồng, nhưng cũng đủ giúp doanh nghiệp hoàn thành vượt mức chiến lược lợi nhuận 1.430 tỷ đồng đề ra hồi đầu năm.

Tính đến cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp đạt trên 2.300 tỷ đồng. Phần lớn kết quả này có sự đóng góp của hoạt động nguồn vốn, mà cụ thể duyệt y việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng công nghệ Vinaphil để các đơn vị này từ doanh nghiệp liên kết trở thành doanh nghiệp con, sau đó hiệp lực buôn bán với lợi thế thương nghiệp trị giá gần 1.400 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả hiện nay của doanh nghiệp là 12.649 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm và chiếm đến 62% của cải. Khoản mục có tỷ trọng lớn nhất là vay và nợ thuê nguồn vốn với tổng trị giá lên đến 9.286 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động buôn bán ghi nhận âm gần 1.280 tỷ đồng, cốt yếu do tăng trị giá hàng tồn kho và các khoản phải thu khác.

Công ty đã hoàn thành chiến lược phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng trị giá 60 triệu USD cho Quỹ đầu tư Rhinos Asset Managemsent duyệt y đại diện là 2 nhà băng đến từ Hàn Quốc. Trong trường hợp nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu này thành cổ phiếu thì xem như phần nhiều 33,5 triệu cổ phiếu quỹ sẽ được bán với giá 38.500 đồng 1 cổ phiếu, qua đó thu được thặng dư bằng tiền gần 540 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi mở ra nhiều thời cơ để tiếp diễn huy động nguồn vốn quốc tế, đồng thời giúp doanh nghiệp đạt tiêu chí tiết giảm mức giá vay. Cụ thể, mức giá trái tức trên đồng USD là 1% 1 năm, phải chăng hơn nhiều so với lãi vay nhà băng trong nước khoảng 9-10%.

Năm nay, doanh nghiệp đặt chiến lược kế quả buôn bán đạt 5.300 tỷ đồng và trả cổ tức với tỷ lệ 21,5% mệnh giá. Kế hoạch này tăng gần 4,4 lần so với thực tiễn kết quả buôn bán năm trước. Tuy nhiên, do 1 số công trình lớn mới khởi đầu hoạt động, chưa kịp ghi nhận kế quả buôn bán nên theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC) thì kế quả buôn bán năm nay của CII chỉ tăng ở mức vừa phải và lợi nhuận từ các hoạt động buôn bán chính là thu phí liên lạc, cấp nước và vun đắp sẽ đạt khoảng 250 tỷ đồng.

Phương Đông