Chính phủ sẽ chi 11 tỷ USD trả nợ năm 2018Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký duyệt y chỉ tiêu vay, trả nợ của chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. Theo đó, cơ quan điều hành dự định dành 256.769 tỷ đồng (gần 11,3 tỷ USD) để trả nợ, gồm trả trực tiếp 256.769 tỷ; trả nợ các công trình vay lại 18.561 tỷ đồng. So với 2016, số nợ Chính phủ dự định trả năm 2018 giảm 16.531 tỷ đồng, nhưng lại tăng hơn 18.760 tỷ đồng so với năm 2017.

Để thực hành chỉ tiêu này, Chính phủ dự định vay 384.000 tỷ đồng (khoảng 16,8 tỷ USD) để trả nợ, cốt yếu là vay trong nước 275.970 tỷ và nước ngoài 108.030 tỷ đồng. So với dự toán ngân sách 2018 Quốc hội ưng chuẩn cuối tháng 11/2017, số vay để Chính phủ trả nợ tăng hơn 20.710 tỷ đồng.

Trong đó, khoản vay để cân đối ngân sách là 341.770 tỷ đồng; vay bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng; còn lại là trả nợ gốc và vay về cho vay lại khoảng 190.000 tỷ đồng.

Chính phủ vay 384.000 tỷ đồng trả nợ năm 2018, chủ yếu là vay trong nước.

Chính phủ vay 384.000 tỷ đồng trả nợ năm 2018, cốt yếu là vay trong nước.

Cũng theo chỉ tiêu, Chính phủ bảo lãnh cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) vay tối đa 24.430 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam là 9.670 tỷ đồng. Các công trình trong nước có hạn mức bảo lãnh vay 2.000 tỷ đồng; tổ chức được vay nước ngoài tối đa 700 triệu USD có bảo lãnh Chính phủ và tự vay tự trả 5 tỷ USD. Chính quyền địa phương được vay tối đa 21.514 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu vay, trả nợ, năm nay Thủ tướng giao Bộ Tài chính thực hành, cam kết theo đúng chỉ tiêu được giao.

Theo dự toán ngân sách 2018 được Quốc hội quyết tại kỳ họp cuối tháng 11/2017, tổng mức vay của ngân sách nhà nước, gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc là 363.284 tỷ đồng. Năm 2018 bội chi ngân sách Nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP. Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, khoảng 3,54% GDP; bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỷ đồng, xấp xỉ 0,16% GDP.

Anh Minh