Chính phủ quyết tăng kịch khung thuế môi trường với xăng dầu

Sau khi lấy quan điểm các Bộ, ngành nghề, địa phương và các bên, thừa lệnh Chính phủ, Bộ Tài chính vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế chở che môi trường. Sau khi được Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho quan điểm và đưa ra quy chế có chuẩn y hay không sau khi lắng nghe giám định từ cơ quan thẩm tra.

Biểu thuế chở che môi trường với 1 số hàng hoá

Đơn vị tính: VND

Hàng hoá Mức hiện hành Mức đề nghị
Xăng (trừ ethanol) 3.000 4.000
Dầu diesel 1.500 2.000
Dầu madút 900 2.000
Dầu nhờn 900 2.000
Mỡ nhờn 900 2.000

Trong tờ trình, Chính phủ đề nghị tăng mức thuế với xăng từ 3.000 đồng lên 4.000 đồng, với dầu diesel từ 1.500 đồng lên 2.000 đồng. Dầu mazut và dầu nhờn, dầu hỏa, mỡ nhờn cũng tăng lên 2.000 đồng mỗi lít.

Như vậy, các hàng hóa trên đều được Chính phủ đề nghị tăng lên mức kịch trần theo khung cho phép của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo tính toán, ngân sách sẽ có thêm 14.368 tỷ đồng 1 năm từ việc tăng thuế chở che môi trường với xăng dầu này.

Với phương án điều chỉnh dự định từ 1/7, theo tính toán, việc tăng thuế môi trường có thể ảnh hưởng đến chỉ số dùng CPI tháng 7/2018 (so với tháng 6) khoảng 0,27-0,29% và ảnh hưởng 0,11-0,15% đến CPI bình quân cả năm 2018.

Mặc dù vậy, theo tờ trình, việc tăng thuế này sẽ khuyến khích cung ứng, dùng hàng hóa gần gũi với môi trường như xăng E5, xăng E10, dầu diesel B5, dầu diesel B10, túi nilon gần gũi hơn.

Bên cạnh đó, với than đá các loại, cơ quan này cũng đề nghị tăng mức thuế bởi đây là hàng hóa gây ô nhiễm môi trường hiểm nguy khi dùng. Tương tự với túi nilong thuộc diện chịu thuế, Chính phủ cũng đề nghị tăng mức thuế phải nộp lên 50.000 đồng 1 kg, cũng là mức trần theo quy định với hàng hóa này.

Tính tổng thể với các đề nghị lần này cho mọi hàng hóa, tổng ngân sách tăng thêm 15.189 tỷ đồng (trong đó 95% vẫn đến từ việc tăng thuế với xăng dầu).

Thanh Thanh Lan