Chiến lược phát triển bứt phá của VietinBankNăm 2017 tiếp diễn ghi nhận sự tăng trưởng không thể thiếu của VietinBank. Hoạt động buôn bán của ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh mẽ và bứt phá cả về quy mô và hiệu quả.

Dư nợ nguồn hỗ trợ thống nhất đến cuối năm 2017 đạt trên 840.000 tỷ đồng, tăng 18% so với 2016. Cơ cấu nguồn hỗ trợ dịch chuyển hăng hái, tỷ trọng dư nợ quý khách hàng bán buôn và quý khách hàng đơn vị vừa và nhỏ chiếm 50%, FDI chiếm gần 6% tổng dư nợ.

Tổng nguồn vốn ước đạt trên 1 triệu tỷ đồng, hoàn tất 102% mục tiêu Đại hội đồng cổ đông. Cơ cấu vốn tiếp diễn được phổ biến hóa, điều hành linh hoạt cân đối, thích hợp với nhu cầu dùng vốn, cam kết an toàn thanh khoản và hiệu quả buôn bán của bộ máy VietinBank. Hiệu quả sinh lời cải thiện, ROE đạt trên 12%, lợi ích cổ đông được cam kết.

polyad

Lợi nhuận trước thuế quý I/2018 tăng 19% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận từ hoạt động buôn bán đạt 9.206 tỷ đồng, tăng 31% so với 2016, hoàn tất 105% mục tiêu Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của đơn vị con và chi nhánh nước ngoài tăng trưởng mạnh với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.

Năm 2017, VietinBank đã xử lý mua trước hạn 6.763 tỷ đồng trái phiếu VAMC bằng việc vận dụng đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ và nguồn lực nguồn vốn, tăng trích lập phòng ngừa cam kết hoạt động buôn bán đúng định hướng, an toàn và tuân thủ quy định luật pháp. Chất lượng của nả được điều hành tốt, tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1,2%.

Với kết quả hoạt động buôn bán thiện cảm, đời sống cán bộ người cần lao viên của ngân hàng cũng được cam kết và tiếp diễn có cải thiện tốt. Mức lương bình quân đã tăng 10% so với 2016, năng suất cần lao bình quân tăng – nằm trong top những ngân hàng có năng suất cần lao cao nhất ngành nghề ngân hàng.

Năm 2017, VietinBank đã chính thức chuyển đổi thành công bộ máy CoreBanking sau 5 năm vun đắp và tăng trưởng, trở thành 1 trong nhưng ngân hàng ban đầu có bộ máy kỹ thuật nguồn tin bậc nhất bản đồ châu Á, đánh dấu bước chuyển mình không thể thiếu, tạo nền móng kỹ thuật tiên tiến cho sự tăng trưởng lâu dài và vững bền của ngân hàng này.

Bên cạnh đó, VietinBank luôn đi đầu trong việc thực hành các chính sách, chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất, dỡ gỡ cạnh tranh cho đơn vị, cải thiện môi trường buôn bán, tăng tiến kỹ năng kỹ sảo tiếp cận nhà cung cấp nguồn vốn ngân hàng, di chuyển mạnh cơ cấu nguồn hỗ trợ dùng cho cho tăng trưởng kinh tế, tụ hội vốn cho vay các lĩnh vực cung cấp buôn bán, các lĩnh vực dành đầu tiên khuyến khích. Tín dụng đối với các lĩnh vực dành đầu tiên khuyến khích trong năm 2017 đạt tốc độ tăng trưởng hơn 30%, cao hơn tăng trưởng nguồn hỗ trợ chung toàn bộ máy, chiếm khoảng 60% tổng dư nợ.

polyad

Năm 2018, VietinBank dự tính tăng trưởng quy mô tổng của nả khoảng 12%.

Những kết quả này là hạ tầng không thể thiếu cho kế hoạch tăng trưởng bứt phá của ngân hàng trong mục tiêu trung hạn công đoạn 2018 – 2020 với tầm nhìn trở thành “Tập đoàn nguồn vốn ngân hàng dẫn đầu Việt Nam, ngang tầm bản đồ, tiên tiến, đa năng, hiệu quả cao”.

Lãnh đạo VietinBank xác định những trọng tâm kế hoạch trong công đoạn tiếp theo là tiếp diễn tăng trưởng buôn bán có lựa chọn, hiệu quả, vững bền, di chuyển mạnh cơ cấu quý khách hàng, tiếp diễn tự động hóa nhà cung cấp với luôn thể ích cao, cải thiện mạnh mẽ uy tín nhà cung cấp, đẩy mạnh nhà cung cấp phi nguồn hỗ trợ. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ chú trọng nhà cung cấp trả tiền áp dụng nền móng kỹ thuật tiên tiến; tăng tiến kỹ năng kỹ sảo nguồn vốn, tăng cường hiệu quả hoạt động ngân hàng và đơn vị con, đơn vị liên kết; cải thiện năng suất cần lao, quản trị hiệu quả giá thành.

Năm 2018, ngân hàng dự tính tăng trưởng quy mô tổng của nả khoảng 12%, nguồn hỗ trợ tăng trưởng khoảng 14% trong đó chú trọng tăng trưởng phân khúc bán buôn và đơn vị vừa và nhỏ, nguồn vốn huy động tăng 12-14%.

Trong quý I/2018, hoạt động buôn bán tiếp diễn tăng trưởng hăng hái, tổng dư nợ nguồn hỗ trợ tăng 3,9% so năm ngoái, đạt 870.000 tỷ đồng, cao hơn mức tăng trưởng nguồn hỗ trợ toàn ngành nghề là 3,5%.

Nguồn vốn huy động tiếp diễn đà tăng trưởng, đạt trên 1 triệu tỷ đồng, cốt yếu do tiền gửi thị phần 1 tăng trưởng tốt với tốc độ tăng 4,8% so với đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng hoạt động buôn bán. Lợi nhuận trước thuế tăng 19% so với cùng kỳ, đạt 3.028 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời ROA và ROE tuần tự đạt 1,11% và 15,23%.

(Nguồn: VietinBank)