Chia thưởng lớn cho lãnh đạo, PNC lỗ đậm 66 tỷ đồngTheo quyết nghị đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp vào cuối tháng 10/2017, doanh nghiệp đã xét duyệt việc khen thưởng cho bà Phan Thị Lệ – cựu Chủ tịch HĐQT 5 tỷ đồng vì “có thành tích trong quản trị và điều hành doanh nghiệp vượt qua công đoạn cạnh tranh, vững mạnh bộ máy bán sỉ nhà sách, giữ vững khoản đầu tư tại Công ty TNHH Truyền thông CJ CGV Việt Nam và những cống hiến đặc thù trong suốt 35 năm khiến cho việc tại doanh nghiệp”.

Mỗi người tham gia còn lại trong HĐQT nhiệm kỳ trước nhận thưởng 300 triệu đồng, ban kiểm soát nhận 200 triệu đồng. Khoản tiền thưởng được quy chế sau khi doanh nghiệp nhận đơn từ nhiệm của hầu hết người tham gia HĐQT, trong đó có bà Lệ, trước thời điểm đại hội diễn ra 1 ngày.

PNC chia thưởng lớn cho thành viên cũ trong HĐQT và Ban kiểm soát theo nghị quyết đại hội cổ đông tổ chức trong quý IV/2017.

PNC chia thưởng lớn cho người tham gia cũ trong HĐQT và Ban kiểm soát theo quyết nghị đại hội cổ đông doanh nghiệp trong quý IV/2017.

Tuy nhiên, báo cáo nguồn vốn hợp lực quý cuối năm 2017 vừa được Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã CK: PNC) ghi nhận kết quả buôn bán sa sút trầm trọng. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp nhà cung cấp đạt 151 tỷ đồng, giảm hơn 8% do cùng kỳ năm trước doanh nghiệp nảy sinh doanh số đột biến từ bán nhà sách ở Đà Nẵng. Đơn vị bán sỉ ngành nghề hàng sách, văn phòng phẩm và đồ lưu niệm tiếp diễn dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh số với hơn 98%.

Trong khi doanh số nguồn vốn biến động nhẹ do điều chỉnh chiết khấu từ nhà cung cấp thì tầm giá bán hàng lại tăng hơn 45 tỷ đồng, cộng thêm khoản lỗ từ doanh nghiệp liên kết là Mega Phương Nam xấp xỉ 10 tỷ đồng nên lợi nhuận thuần từ hoạt động buôn bán của PNC âm gần 43 tỷ đồng, tăng ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Cuối năm, doanh nghiệp còn nảy sinh tầm giá sự kiện người dùng và đóng cửa 1 số nhà sách hoạt động không hiệu quả. Đáng chú ý nhất là tiền chia thưởng cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đẩy khoản mục tầm giá khác lên gần 28 tỷ đồng.

Sau khi cộng gộp hàng loạt tầm giá, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế lên đến 66 tỷ đồng. Lỗ căn bản trên mỗi cổ phiếu theo đó giảm gần sáu lần so với cùng kỳ, lên mức 6.174 đồng.

Tổng trị giá của cải của doanh nghiệp tính đến cuối quý III xấp xỉ 514 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm và gần phần nửa trong số này là hàng tồn kho. Nợ phải trả của doanh nghiệp tiếp diễn tăng lên 485 tỷ đồng, chiếm hơn 94% cơ cấu nguồn vốn.

Phương Đông