Chi phí làm mỗi km đường sắt Hà Nội giảm 1.000 tỷ đồng sau rà soát

Ban Quản lý các con phố sắt thị thành Hà Nội đã tính toán lại tổng mức đầu tư đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình thuộc tuyến các con phố sắt thị thành số 2 theo yêu cầu của UBND thành thị Hà Nội và dựa trên quan điểm của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng. Trên cơ sở vật chất tham khảo đơn giá, suất đầu tư thì tổng mức đầu tư được điều chỉnh giảm xuống còn 28.918 tỷ đồng.

Với chiều dài 5,9km, trước đó, trong yêu cầu công trình được lập tháng 3/2017, tổng mức đầu tư dự trù đoạn các con phố này của Hà Nội là 34.743 tỷ đồng. Như vậy, con số tính toán mới sau rà soát cho thấy mức đầu tư giảm 5.825 tỷ đồng, tương đương mỗi km được điều chỉnh giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.

UBND thành thị cho biết, các giá tiền được điều chỉnh giảm gồm giá tiền vun đắp, mua sắm, lắp đặt bộ máy các con phố sắt, bồi hoàn phóng thích mặt bằng, điều hành công trình, giá tiền lãi vay… Việc tính toán lại dựa trên cơ sở vật chất tham khảo các tham số của các tuyến các con phố sắt khác cũng như giảm các giá tiền không cấp thiết.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh tổng mức đầu tư mới chỉ là dự trù ở quá trình yêu cầu công trình và có thể tiếp diễn rà soát trong quá trình lập công trình để có thể cắt bỏ các giá tiền không cấp thiết khác.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu cơ chế nguồn vốn cho công trình với 2 nguồn huy động là ODA Nhật Bản và vốn vay trong nước. Trong đó, số vốn ODA vay lại của công trình là 18.649 tỷ đồng, còn vốn đối ứng trong nước 5.606 tỷ.

Tuyến Trần Hưng Đạo – Thượng Đình có tổng chiều dài 5,9 km đi ngầm dưới lòng đất, gồm 6 ga, thuộc danh mục các công trình, công trình trọng tâm, được sắp xếp vốn ngân sách để chuẩn bị đầu tư trong quá trình 2016 – 2020. Đây là hợp phần thứ 2 của tuyến số 2 sau đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Nguyễn Hà