Chi phí giải tỏa sân bay Long Thành cho mỗi hộ dân là 4,7 tỷ đồngBộ Kế hoạch & Đầu tư, cơ quan túc trực của Hội đồng giám định Nhà nước, vừa bắt buộc tỉnh Đồng Nai giải trình khiến rõ tổng vốn và các hạng mục đầu tư tại báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thu hồi, hoàn trả, hỗ trợ tái định cư trường bay Long Thành.

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư thu hồi, hoàn trả, tái định cư công trình trường bay Long Thành là 22.927 tỷ đồng, trong đó 17.943 tỷ là giá tiền thu hồi đất, hoàn trả, hỗ trợ tái định cư; hơn 4.000 tỷ là giá tiền vun đắp cơ sở khu tái định cư, cơ sở xã hội… Theo tính toán với 4.864 hộ dân bị phóng thích mặt bằng, suất vốn đầu tư mỗi hộ là 4,71 tỷ đồng. Nói cách khác, bình quân mỗi hộ được hoàn trả khoảng 4,7 tỷ đồng.

“Chi phí tương tự là rất cao so với các công trình khác, bắt buộc tỉnh Đồng Nai khiến rõ tiêu chí pháp lý, cơ sở tính toán và duyên do suất đầu tư”, văn bản Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu.

Phương án thiết kế hoa sen được chọn cho nhà ga sân bay Long Thành.

Phương án bề ngoài hoa sen được chọn cho nhà ga trường bay Long Thành.

Cũng theo cơ quan này, khoản bắt buộc giá tiền địa phương nêu không thích hợp với quy định luật pháp, Nghị quyết của Quốc hội. Cụ thể, Bộ Kế hoạch bắt buộc tỉnh Đồng Nai khiến rõ khoản giá tiền ngăn ngừa công việc thu hồi đất, hoàn trả, hỗ trợ tái định cư là 10,64% (khoảng 1.901 tỷ đồng)…

Chi phí vun đắp cơ sở khu tái định cư, tái lập cơ sở xã hội là 4.042 tỷ đồng, trong đó, gần 1 phần ba dành cho khâu hoàn thiện cơ sở khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn, phân khu 3 khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và khu nghĩa trang… Toàn bộ giá tiền này tỉnh Đồng Nai bắt buộc ngân sách Trung ương hỗ trợ, tỉnh hoàn trả sau nhưng không nêu rõ thời kì hoàn trả.

“Đề xuất này không thích hợp với quy định luật pháp, Nghị quyết Quốc hội, nên bắt buộc tỉnh Đồng Nai xếp đặt ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để triển khai”, Hội đồng Thẩm định Nhà nước nêu quan niệm.

Tỉnh Đồng Nai cũng được bắt buộc bổ sung các tính toán, phương án huấn luyện nghề, khắc phục việc khiến cho người dân gianh giới công trình với giá tiền dự toán 388 tỷ đồng.

Thẩm định về nhu cầu tái định cư, Bộ Kế hoạch cho rằng, có sự không hợp lực về số lượng kê khai hộ dân thuộc diện tái định cư trong thủ tục công trình mà Đồng Nai gửi Hội đồng giám định Nhà nước. So với số liệu điều tra ghi nhận 3.789 hộ dân có cầu nguyện vào khu tái định cư tập hợp thì báo cáo khả thi lại nêu con số là 4.864 hộ, khi mà số liệu tỉnh dự trù xếp đặt lại là 5.196 hộ dân.

Tỉnh Đồng Nai cũng cần khiến rõ cơ sở xác định suất tái định cư tối thiểu 80m2 1 hộ dân, số suất tái định cư tối thiểu 876 lô đất… , cũng như khiến rõ sự thiết yếu phải đầu tư cùng lúc cả hai khu tái định cư: khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn và khu dân cư, tái định cư Bình Sơn. Bởi riêng khu dân cư, tái định cư Lộc An – Bình Sơn quy hoạch 5.002 lô nhà liền kề, nhà vườn, 2.046 căn hộ chung cư, quy mô dân số 26.500 – 29.500 người đã vượt nhu cầu tái định cư cho các hộ dân trong gianh giới công trình.

“Việc đầu tư, chuyên dụng cho nhu cầu đô thị hóa của địa phương không được tính trong tổng mức đầu tư công trình, tỉnh phải tự cân đối vốn”, Bộ Kế hoạch & Đầu tư khẳng định.

Giữa tháng 4, tại buổi khiến việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ ngành nghề về báo cáo nghiên cứu khả thi công trình thu hồi đất, hoàn trả, hỗ trợ, tái định cư trường bay Long Thành, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chê phóng thích mặt bằng trường bay Long Thành chậm. Ông bắt buộc tỉnh Đồng Nai và các bộ ngành nghề cần đẩy nhanh hơn nữa công việc này để sớm trình Thủ tướng thông qua.

Tuy nhiên, tại cuộc họp giám định lần thứ 2 của Hội đồng giám định Nhà nước diễn ra sau đó, cơ quan này nhận thấy thủ tục công trình chưa phần nhiều, chưa có báo cáo giám định ảnh hưởng môi trường; nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi còn 1 số nội dung chưa thích hợp với quy định luật pháp, Nghị quyết của Quốc hội.

Do đó, thủ tục công trình chưa đủ điều kiện trình Thủ tướng quy chế đầu tư. Bộ Kế hoạch cũng bắt buộc tỉnh Đồng Nai khẩn trương bổ sung phần nhiều thủ tục và hấp thu các quan điểm của Hội đồng giám định Nhà nước vào báo cáo nghiên cứu khả thi.

Anh Minh