Chi hơn 1.000 tỷ đồng sắm mới xe công năm 2017Báo cáo của Chính phủ về diễn biến điều hành, dùng của nả Nhà nước năm 2017 gửi tới Quốc hội cho thấy tổng số xe mua mới và kết nạp là 2.604 xe, gần 1 nửa là thuộc điều hành của trung ương.

Trong năm ngoái, số xe mua mới là 1.081 chiếc, tổng trị giá 1.030 tỷ đồng. Như vậy, bình quân giá mỗi chiếc xe công mua mới là gần 1 tỷ đồng.

Hiện cả nước có 39.425 xe công, chiếm 2,21% tổng trị giá của nả Nhà nước, đa số thời kì dùng đã hơn chục năm, hồ hết thuộc về xe dùng cho công việc chung.

Khoán xe công tại TP HCM. Ảnh: Trung Sơn

Khoán xe công tại TP HCM. Ảnh: Trung Sơn

Cũng theo Chính phủ, việc khoán xe công, điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu đã giảm đáng kể số lượng xe, cũng như mức giá vận hành, giảm biên chế hành chính… Như tại Hà Nội, sau thời kỳ thực hành khoán xe tại 8 cơ quan, làng nhàng mỗi tháng không hao nhiều được 6,7 triệu đồng 1 xe. Còn TP HCM tính toán ngân sách không hao nhiều hơn 1,2 tỷ đồng 1 năm khi tỉnh thành áp khoán xe tại 5 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng nhận định, định mức dùng ôtô chung tại 1 số cơ quan, công ty chưa thích hợp. Mặt khác, chế độ khoán kinh phí dùng xe công theo cơ chế tình nguyện nên ít chức danh đăng ký dùng.

Nhà điều hành khẳng định sẽ tiếp diễn hoàn thiện cơ sở vật chất dữ liệu đất nước về của nả Nhà nước; rà soát các của nả nhà nước tại cơ quan, công ty, doanh nghiệp, của nả được xác lập sở hữu nhà nước, của nả của các công trình khi công trình dùng vốn nhà nước chấm dứt để xử lý kịp thời, đảm bảo công khai, sáng tỏ…

Anh Minh