Cắt vốn vay ODA nếu dự án chậm giải ngânTheo tính toán của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, trong 3 năm tới Việt Nam phải giải ngân khoảng 17,5 tỷ USD, nghĩa là bình quân mỗi năm giải ngân 4,37 tỷ USD. Riêng năm 2017, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi có kỹ năng giải ngân khoảng 4,6 tỷ USD. Nửa đầu năm 2017 đã có 1,5 tỷ USD (khoảng 1 phần ba vốn theo tiêu chí) được giải ngân.

Trăn trở trước tốc độ giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm quá chậm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buộc phải, những công trình chưa giải ngân được, chưa khiến giấy má thì phải tự cắt, tự điều chuyển trong khối Chính phủ và các địa phương, để khiến sao giải ngân hết số vốn tiêu chí đã duyệt y. “Ông không khiến được thì ông thôi, đừng khiến. Không khiến được thì sẽ cắt vốn chứ chẳng thể cứ phân vân mãi được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, từng chủ công trình phải xem lại kỹ năng, sứ mệnh, phải tự tháo dỡ lui khi thấy kỹ năng của mình chẳng thể triển khai được công trình hoặc sắm được nguồn khác mà không cần đến vốn vay ODA.

cat-von-vay-oda-neu-du-an-cham-giai-ngan

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành nghề, địa phương, chủ đầu tư công trình vay vốn ODA trong chậm trễ giải ngân

Để giải quyết những vướng mắc này, cập nhật định hướng lôi kéo vốn ODA và vốn vay ưu đãi thích hợp với diễn biến mới, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, xem lại từng công trình, ưu ái các công trình hoàn tất trong năm 2017. Ngành, công ty nào không khiến được thì báo cáo để điều chỉnh.

“Tất cả công trình vượt dự toán đều phải thẩm tra lại để có giải pháp xử lý, đặc thù không để kéo dài”, Thủ tướng đề cập và giao Bộ Tài chính chủ trì hài hòa với các cơ quan liên đới khiến việc với các nhà tài trợ để sửa đổi các điều kiện vay vốn tại các hiệp nghị theo hướng tăng tiến tính cạnh tranh trong việc chọn lọc nhà thầu, giảm thiểu chỉ định thầu các nhà thầu không đủ kỹ năng, như trường hợp công trình đường sắt tuyến Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) hay nhà thầu công trình nước Hưng Yên.

Cơ quan ngành nghề tiêu chí cũng được giao rà soát, tổng hợp các vướng mắc của Luật Đầu tư công để bắt buộc nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tháo dỡ gỡ các cạnh tranh, vướng mắc trong giải ngân vốn.

Ban Chỉ đạo đất nước về ODA và vốn vay ưu đãi rà soát lại từng công trình để xử lý cụ thể, kịp thời báo cáo Thủ tướng những giải pháp mạnh mẽ, nhất là với 1 số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0.

Anh Minh