Cảng Sài Gòn lãi sau thuế tăng 22 lần

Báo cáo nguồn vốn quý cuối năm 2017 vừa được Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (mã CK: SGP) ban bố ghi nhận 1.160 tỷ đồng kế quả buôn bán thuần bán hàng và cung cấp nhà sản xuất, trong đó hoạt động khai thác cảng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 86%.

Tiền gửi không kỳ hạn tại nhà băng tăng gần 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm kéo theo kế quả buôn bán hoạt động nguồn vốn tăng gấp đôi năm trước, lên trên 36 tỷ đồng. Chi phí nguồn vốn và chủa quản công ty giảm hơn phân nửa giúp Cảng Sài Gòn không tốn gần 130 tỷ. Đáng chú ý nhất là phần lãi trong tổ chức liên doanh – liên kết đạt 174 tỷ đồng, khi mà năm trước lỗ đến 190 tỷ sau khi hợp lực kết quả buôn bán từ các doanh nghiệp người tham gia.

Theo giảng giải của ban lãnh đạo tổ chức, căn do nảy sinh khoản lợi nhuận đột biến này đến từ việc hợp lực số tiền 262 tỷ đồng trong quá trình đầu năm khi Công ty Liên doanh Dịch vụ container quốc tế Cảng Sài Gòn được hoàn nhập lãi vay 758 tỷ theo ký kết về giảm lãi vay và hoãn nợ vay giữa các cổ đông kéo dài bốn năm.

Nhờ cộng hưởng các nhân tố này mà lũy kế lợi nhuận sau thuế của Cảng Sài Gòn tăng đột biến hơn 22 lần, lên gần 410 tỷ đồng. Dù nguồn hàng đến cảng tăng trưởng không nhiều, chừng độ khó khăn giữa các cảng trong địa bàn tương đối cao và nhà sản xuất lai dắt tàu biển chưa thể vững mạnh do lực lượng tránh, công suất thấp… nhưng kết quả buôn bán này vẫn hoàn tất vượt hơn 60% mục tiêu kế quả buôn bán và 830% lợi nhuận.

Hồi cuối tháng 1/2018, Cảng Sài Gòn ban bố bộ máy phần mềm kế toán tài chính (bộ máy PL-FS) của tổ chức đã bị nhiễm mã độc WannaCry, bị mã hóa phần đông số liệu và dẫn đến chẳng thể đọc được dữ liệu nên chẳng thể hoàn tất và ban bố nguồn tin theo đúng thời hạn quy định (trước ngày 30/1/2018). Trong thời kì giải quyết sự cố, công ty này buộc phải Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội coi xét bằng lòng cho gia hạn ban bố nguồn tin với báo cáo nguồn vốn quý IV và cả năm 2017.

Phương Đông