Cách nhận biết gạch ốp lát chất lượng quốc tếMột mặt hàng gạch ốp lát có bảo đảm luôn đi kèm với những đặc tính tốt và sự đồng đều giữa các mặt hàng khác nhau. Tuy nhiên không phải phần đông tôi và các bạn đều có thể nhận mặt mặt hàng có bảo đảm tốt bằng mắt thường. Theo lời khuyên của các chuyên gia, cách dễ nhất để lựa chọn được mặt hàng tốt, đạt sang trọng Chất lượng Quốc tế là dựa vào các chứng thực Chất lượng Quốc tế mà mặt hàng đó đạt được.

Bên cạnh đó, sự an toàn cho người cần lao và gần gũi với môi trường trong đa số công đoạn phân phối cũng là 1 nhân tố gây tác động lớn đến việc quy chế 1 mặt hàng có đạt được sang trọng Chất lượng Quốc tế hay không.

Tập đoàn Prime cho biết, hiện các mặt hàng gạch ốp lát Prime đều đạt tiêu chí theo quy định của bộ máy Chứng nhận trong nước, như QCVN 16-6 của Bộ Xây dựng về lực lượng mặt hàng gạch ốp lát; các Chứng nhận Quốc tế như ISO 13006 về tiêu chí gạch ốp lát; cùng hàng loạt chứng thực đạt tiêu chí có bảo đảm để mặt hàng gạch ốp lát Prime có thể xuất khẩu tới nhiều đất nước trên toàn cầu như SNI ISO 13006 Indonesia, TIS 2508 Thái Lan, SIRIM MS ISO 13006 Malaysia, PNS 13006 Philippine, EN 14411 châu Âu.

Để nhận biết, cách nhanh nhất là dựa trên bao bì sản phẩm.

Để nhận mặt, cách nhanh nhất là dựa trên bao bì mặt hàng.

Tất cả các bao bì mặt hàng gạch ốp lát Chất lượng Quốc tế do Prime phân phối đều in rõ ràng những chứng thực Chất lượng Quốc tế mà mặt hàng đó đã đạt được. Nhà phân phối cũng cam đoan, phần đông các mặt hàng gạch ốp lát Chất lượng Quốc tế đều được phân phối trên dây chuyền đương đại, đồng thời tuân thủ theo các quy định về bảo đảm an toàn cần lao và thân thiện với môi trường với các Chứng nhận Quốc tế về bộ máy chủa quản như ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.

Ý nghĩa của mỗi chứng thực:

1. ISO 9001: Hệ thống chủa quản có bảo đảm

2. BS OHSAS 18001: Hệ thống chủa quản an toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

3. ISO 14001: Hệ thống chủa quản môi trường

4. QCVN 16- 6: Quy chuẩn cho lực lượng mặt hàng gạch ốp lát của Bộ Xây dựng

5. ISO 13006: Chứng nhận gạch ốp lát thích hợp tiêu chí.

6. SNI ISO 13006: chứng thực có bảo đảm gạch ốp lát thích hợp Tiêu chuẩn Indonesia.

7. TIS 2508: chứng thực có bảo đảm gạch ốp lát thích hợp Tiêu chuẩn Thái Lan.

8. MS SIRIM 13006: chứng thực có bảo đảm gạch ốp lát thích hợp Tiêu chuẩn Malaysia.

9. PNS 13006: chứng thực có bảo đảm gạch ốp lát thích hợp Tiêu chuẩn Philippines

10. BS EN 14411: Chứng nhận gạch ốp lát thích hợp tiêu chí

11. (CE) EN 14411: Chứng nhận có bảo đảm gạch ốp lát thích hợp tiêu chí châu Âu.

Theo Prime