Bội chi ngân sách 9 tháng giảm mạnhTheo báo cáo diễn biến kinh tế – vốn đầu tư 9 tháng đầu năm và dự đoán cả năm 2017 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thu ngân sách Nhà nước tăng cao so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 69,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ (cùng kỳ 2016 đạt 70,5% dự toán, tăng 5,2%). Tổng chi ngân sách đạt 65,1% dự toán, tăng 6,6% (cùng kỳ 2016 đạt 68,4% dự toán, tăng 5,7%).

boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-giam-manh

Do không tính chi trả nợ gốc, bội chi ngân sách 9 tháng giảm mạnh. Ảnh: PV.

Với kết quả trên, bội chi ngân sách Nhà nước 9 tháng ước khoảng 61.500 tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán (cùng kỳ 2016 là 152.200 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán). Bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP ở mức thấp, chỉ bằng 1,85% GDP (cùng kỳ 2016, 2015 lần lượt là 5,01% GDP và 4,94% GDP).

Nguyên nhân chính khiến bội chi ngân sách Nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước bởi các nguyên tố sau. Thứ nhất là tốc độ thu ngân sách tăng nhanh hơn tốc độ chi ngân sách (cùng kỳ 2016 tốc độ tăng chi lớn hơn tốc độ tăng thu). Thứ hai là do không tính chi trả nợ gốc vào bội chi ngân sách Nhà nước từ năm tài khóa 2017. Nếu tính cả chi trả nợ gốc, bội chi ngân sách so với GDP tương đương 5,8% GDP.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong những tháng cuối năm, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước vẫn tồn tại một số vấn đề. Trước hết là tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm (đạt khoảng 162.900 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán, thấp hơn nhiều mức 54,5% và 64,8% cùng kỳ 2016, 2015).

Kế đó là tốc độ tăng thu từ khu vực sản xuất buôn bán giảm so với cùng kỳ hai năm trước chủ yếu do thu từ khu vực công ty Nhà nước đạt thấp (51,7% dự toán).

Thanh Lê