Bộ trưởng Xây dựng: Bất động sản sẽ không có biến động cực đoan trong năm 2018

Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2017 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức ngày 15/11, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định trong năm 2018, sẽ không có biệt hiệu biến động cực đoan nào xảy ra với thị phần nhà đất.

Người đứng đầu ngành nghề vun đắp cũng chỉ ra 1 số giảm thiểu trong vững mạnh thị phần nhà đất như chưa đồng bộ, thiếu vững bền, thiếu sáng tỏ, nhiều nơi còn vững mạnh tự phát, bị lợi ích lực lượng chi phối.

Về nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này, Bộ trưởng cũng cho rằng chưa phổ biến. Nguồn vốn ngày nay cốt yếu vẫn đến từ các tổ chức nguồn đầu tư và nhà băng, khi mà đó tỷ lệ vốn của chủ đầu tư thấp. Một số tổ chức tiêu dùng vốn đầu tư của nhà băng duyệt y các tổ chức con, tổ chức liên kết gây ra sự khó kiểm soát việc cho vay và cơ cấu nguồn đầu tư.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Hà, cơ cấu sản phẩm trên thị phần vẫn còn bất hợp lý. Trong khi phân khúc BĐS đắt tiền đang dư cung thì lại thiếu nguồn cung phân khúc BĐS xã hội, BĐS thương nghiệp giá thấp. Một số tổ chức chỉ quan tâm đến nhà đất đắt tiền, đầu tư các khu nghỉ dưỡng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhận định sau quá trình khủng hoảng, từ cuối 2013 đến nay, thị phần từng bước bình phục và vững mạnh mô tả ở tính thanh khoản tăng tại phần đông phân khúc, đàm phán ổn định và duy trì mức hơi. Cùng với đó, cơ cấu sản phẩm cũng có sự điều chỉnh hợp lý hơn theo hướng nhằm vào nhu cầu của đứa ở thực và kỹ năng trả tiền của quý vị.

Theo Bộ trường, đầu tư nhà đất vẫn là 1 kênh quyến rũ, được nhiều người tuyển chọn.

Nguyễn Hà