Bộ trưởng Tài chính: Một mặt hàng đang chịu 2 giấy phép

“Áp lực trả nợ đang rất lớn”

Câu hỏi về nợ công, Bộ trưởng Dũng thừa nhận đúng như đại biểu đề cập, sức ép trả nợ lớn.

Bộ Tài chính đã có quyết nghị về tái cơ cấu ngân sách và cam đoan an toàn nợ công vững bền, trình Quốc hội ban hành NQ25 về mục tiêu vốn đầu tư trung hạn 5 năm, theo đó, ngừng các mục tiêu tan toàn nợ công (trần không quá 65%; nợ nước ngoài không quá 50%). Thời gian vừa qua đã triển khaiq uyết liệt nhiều giải p háp nhằm tăng cường chủa quản nợ công. Hiện QH đang bàn luận và sẽ duyệt y Luật nợ công sửa đổi. Đã trình Thủ tướng

Như Quốc hội biết, từ 1/7/2017 tôi và các bạn đã “tốt nghiệp” vay ODA, thời kì tới vay WB thì cốt yếu vay ưu đãi. Lúc này cần quy tụ vun đắp vốn vay cho các công trình cần phải có.

Ngoài ra cần xác định rõ mức bội chi ngân sách và lịch trình cắt giảm bội chi. Năm nay bội chi 3,5%. 2018 là 3,8%. 2019 xuống 3,6% và 2020 xuống 3%. Chúng ta sẽ tiếp diễn siết chặt bảo lãnh Chính phủ. Năm ngoái rất nhiều Chính phủ không bảo lãnh thêm công trình nào, đặc trưng là công trình của công ty. Có giải ngân các công trình đã bảo lãnh (trước). Hai nhà băng chính sách, chỉ bảo lãnh cho phát hành ngang bằng số trả nợ, không phát hành số dư tăng thêm.

Một trong các biện pháp là có quyết nghị về mục tiêu vốn đầu tư 5 năm nên trong điều hành cần cương quyết quyết nghị này, đặc trưng các mục tiêu về bội chi liên đới nợ công.

Việc giải ngân vốn ODA vay ưu đãi, hiện cũng đang cương quyết trong ngừng Quốc hội duyệt y. Đúng là có vấn đề nảy sinh nhưng đến năm nay là năm thứ 2 và năm thứ 3 (2018) vẫn trong mục tiêu 300.000 tỷ theo số Quốc hội đã duyệt y. Một việc nữa là chú ý cân đối trả nợ đúng hạn

Ngoài ra cần tăng cường sáng tỏ, hoàn thiện khung đấu thầu thanh tra. Thời gian vừa qua các lĩnh vực, thanh tra kiểm toán, nhắc cả vốn đầu tư, các cấp đã vào cuộc và xử lý được 1 bước.

Về quan điểm về chủa quản hóa đơn thuế của Đại biểu Bùi Thu Hằng – Hòa Bình

Hiện chính sách thuế ứng dụng cho buôn bán có văn bản hơi phần nhiều. Từ 2015 đã sửa đổi tính thuế theo hướng đơn thuần, không theo biểu thuế lũy tiến trước 2015.

Về mức khoán, theo quy định, cán bộ thuế cấp xã phố quy định (gửi công bố, hộ buôn bán tự khai rồi hội đồng thuế, xã phố xét duyệt 1 mai công bố đợt 1 gửi tới từng hộ. Các mức khoán này được công bố tại trụ sở phố, cơ quan thuế. Hàng năm công bố 1 lần nhưng giả định nảy sinh tăng 50% kế quả buôn bán sẽ được điều chỉnh).

Hiện Bộ đã đưa quy trình ứng dụng kỹ thuật nguồn tin vào xác định thuế khoán.

Theo quy định, công ty tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Hóa đơn công ty cũng tự in hoặc mua của cơ quan thuế. Thói quen của tôi và các bạn hiện khó, do người mua hàng ít lấy hóa đơn và quen với trả tiền mặt. Bộ trưởng thừa nhận đây là khâu khó và thời kì tới cần quy tụ tuyên truyền, biện pháp xử lý vấn đề này.

Bộ trưởng cho biết đang vun đắp nghị định về hóa đơn điện tử cùng việc kê khai, tự tính, tự nộp. Đã khiến thí nghiệm ở 1 số tỉnh, công ty. Nghị định sẽ trình Chính phủ trong năm nay. Sau khi được ban hành, Bộ trưởng cho rằng có thể chủa quản tốt hơn.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh cần tuyên truyền, người dân phải có lề thói mua hàng lấy hóa đơn. Thứ ba, giả định khiến mạnh nữa nên coi điều kiện khi thành lập công ty là p hải có mã số thuế, có hóa đơn được kết nối với cơ quan thuế.

Ngoài ra, để giảm thiểu tiền mặt theo đề án của Ngân hàng Nhà nước, ông Dũng cho biết sẽ tiếp diễn liên kết để đẩy mạnh không tiền mặt trong đàm đạo, mua bán sản phẩm. Nếu kết nối được với Ngân hàng Nhà nước thì sẽ từng bước.