Bộ Tài chính muốn giám sát dòng tiền ở casino để thu thuếDự thảo thông tư chỉ dẫn về chủa quản, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động buôn bán casino của Bộ Tài chính bắt buộc công ty khiến cho casino phải tiêu dùng phần mềm máy tính để chủa quản được kế quả kinh doanh, giá bán và kết nối dữ liệu (chuyển tin tức dữ liệu về kế quả kinh doanh nhómng mỗi ngày) với cơ quan thuế… Mục đích của việc này theo Bộ là nhằm thu đúng, thu đủ các loại thuế trị giá gia tăng, thuế tiêu thụ đặc trưng và thu nhập công ty.

bo-tai-chinh-muon-giam-sat-dong-tien-o-casino-de-thu-thue

Dự thảo mới bắt buộc của Bộ Tài chính nhằm giúp cơ quan thuế giám sát đúng kế quả kinh doanh, giá bán của công ty.

Ngoài ra, Bộ Tài chính muốn lập nhóm chủa quản, giám sát do cơ quan thuế chủa quản trực tiếp. Tổ này do Cục trưởng thuế địa phương thành lập, sẽ theo dõi, giám sát hoạt động buôn bán camera trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử. Theo bắt buộc, công ty casino phải sắp xếp 1 địa điểm bên trong hạ tầng buôn bán của mình để nhóm này khiến cho thuê tác giám sát.

Theo bắt buộc của Bộ Tài chính, nhóm này sẽ giám sát các đàm phán tại casino liên đới đến tiền và đồng bạc quy ước (đổi đồng bạc quy ước, đổi điểm, trả thưởng cho khách, mở niêm phong hòm (túi), kiểm kê, tính toán đàm phán tại quầy thu ngân, gianh giới kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng bạc quy ước…). Đồng thời, báo cáo kết quả giám sát thường ngày cho cục trưởng và các sai phép hoặc trình bày thắc mắc chẳng hạn có để xử lý kịp thời.

Lý giải về các bắt buộc này, Bộ Tài chính cho biết nhằm cụ thể hóa quy định về cơ quan nhà nước thực hành chủa quản, giám sát tại công ty casino nằm tại khoản 1 điều 40 Nghị định 03 Chính phủ ban hành năm 2017.

Bộ Tài chính thống kê có 8 công ty đang buôn bán casino với hơn 5.000 bàn, máy được cấp phép nhưng chỉ mới gần 1.130 bàn, máy đang khai thác.