Bộ Tài chính muốn đánh thuế đầu cơ bất động sảnViệt Nam hiện có nhiều chính sách thuế liên đới đến của cải, cụ thể là đất đai như thuế tiêu dùng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập công ty/ tư nhân từ đất đai, phí trước bạ…). Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, chính sách thuế với của cải hiện chưa đáp ứng vai trò là 1 trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước. Do đó, cơ quan này vừa có 1 báo cáo chuyên đề để cho thấy việc cần phải có phải vun đắp 1 Luật Thuế của cải riêng, góp phần điều hành tiêu dùng hiệu quả đất đai và tránh đầu tư đất đai.

bo-tai-chinh-muon-danh-thue-dau-co-bat-dong-san

Hướng đánh thuế nhà và đất trị giá lớn nhằm tránh đầu tư đất đai và tăng hiệu quả nguồn thu đang được Bộ Tài chính cân nhắc. Ảnh: Thanh Lan.

Trong báo cáo này, Bộ Tài chính kể tới thiên hướng cách tân thuế của cải ở 1 số nước như Canada, Australia, Malaysia mà theo đó đang có hướng đánh thuế của cải trị giá lớn và mở mang đối tượng thu thuế.

“Việc đánh thuế của cải thích hợp với điều kiện lớn mạnh kinh tế – xã hội trong công đoạn tới, góp phần tăng cường điều hành nhà nước đối với của cải”, báo cáo nêu.

Không chỉ vậy, theo cơ quan này, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng trong các năm cách đây không lâu, từ 1.400 USD (năm 2013) lên 2.200 USD (năm 2016) và dự đoán sẽ tăng lên 3.400 USD (năm 2020). Theo đó, dự định việc nắm giữ, sở hữu, đầu tư đất đai của người dân có thiên hướng tăng lên nên Bộ Tài chính cho rằng cần phải có nghiên cứu, vun đắp Luật thuế của cải để tránh đầu tư và tiêu dùng đất đai vung phí.

Bên cạnh đó, số thuế tiêu dùng đất của Việt Nam bây giờ chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP và khoảng 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính cũng là 1 bất cập. Tại các nước, thu từ thuế tiêu dùng đất là nguồn chính yếu của ngân sách. Như tại các đất nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, thu từ thuế của cải chiếm 2% nguồn thu đất nước. Tại Canada tỷ lệ này là 4% và tại Mỹ là 1-3%. Tại các nước lớn mạnh, nguồn thu này chiếm khoảng 0,6% và khoảng 0,68% với các đất nước đang chuyển đổi.

“Thuế của cải được các nước đánh giá là thuế trực thu có kỹ năng cổ vũ hơi sát với kỹ năng đóng góp thực tại của người chịu thuế vì đánh vào những của cải cụ thể, nhất là nhà và đất”, cơ quan này kể.

Như vậy, báo cáo này dù không trực tiếp nêu các phương án đánh thuế cụ thể, nhưng Bộ Tài chính trước đây đã nhiều lần hé lộ biện pháp áp thuế với đất đai thứ hai trở đi của người dân. Cuối năm ngoái, 1 đại diện của cơ quan này cũng từng hé lộ tới kỹ năng đang vun đắp Luật Thuế của cải để thực hành theo hướng này. Tuy nhiên, khi mà nhiều chuyên gia ủng hộ việc đánh thuế giả như có từ 2 đến 3 nhà trở lên, thì ý tưởng này vấp phải sự giận dữ từ giới buôn bán đất đai, đặc thù là các hiệp hội với bởi vì “thời điểm chưa thích hợp” hoặc “thị trường cần được hỗ trợ”.