Bộ Tài chính lo ngại tính khả thi dự án cao tốc Bắc NamTrả lời công văn của Văn phòng Chính phủ lấy quan niệm về công trình trục đường cao tốc Bắc Nam, Bộ Tài chính cho rằng nhiều nội dung trong phương án của Bộ Giao thông chuyên chở đang biểu thị tính thiếu khả thi, đặc trưng là vấn đề xác định mức tăng giá nhà sản xuất ngay trong báo cáo tiền khả thi và kỹ năng vốn đầu tư của các tổ chức được chỉ định để đầu tư 1 số công trình thành phần.

Theo dự thảo tờ trình triển khai, tổng số công trình thành phần của cao tốc Bắc Nam là 20 công trình, trong đó công đoạn 2017 – 2020 sẽ thực hành 11 công trình và 9 công trình còn lại được thực hành trong công đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, Bộ Giao thông chuyên chở cũng cho biết việc đấu thầu chọn lọc nhà đầu tư thực hành công trình chưa thể khẳng định sẽ thành công.

Bộ này cũng kiến nghị giả như đấu thầu không thành công sẽ triển khai công trình theo 2 hướng, bao gồm việc đầu tư 1 số công trình thành phần có nhu cầu thúc bách theo hình thức đầu tư công và giao Tổng doanh nghiệp Phát triển trục đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng doanh nghiệp Cửu Long (CIPM) huy động nguồn lực để đầu tư 1 số công trình thành phần.

Với những đề nghị này, Bộ Tài chính cho rằng “việc thực hành Dự án đầu tư vun đắp công trình trục đường bộ cao tốc Bắc Nam không biểu thị được tính khả thi đồng bộ để triển khai và thực hành”.

bo-tai-chinh-lo-ngai-tinh-kha-thi-du-an-cao-toc-bac-nam

Bộ Tài chính cho rằng việc thực hành Dự án cao tốc Bắc Nam theo phương án báo cáo của Bộ Giao thông Vận Tải không biểu thị tính khả thi đồng bộ.

Làm rõ điều này, Bộ Tài chính cho rằng kỹ năng vốn đầu tư của VEC và CIPM còn rất tránh, cứ liệu là Ngân sách vẫn phải tạm ứng để trả nợ các khoản vay đến hạn do VEC làm chủ đầu tư; 1 số khoản đang chuyển sang dạng cấp phát do VEC không có kỹ năng trả nợ. “Việc giao VEC và CIPM huy động nguồn lực để đầu tư các đoạn tuyến thuộc công trình cao tốc là khó khả thi”, Bộ Tài chính giám định.

Bộ cũng đề nghị coi xét tính khả thi vốn đầu tư với các công trình đầu tư theo hình thức ký kết BOT và hình thức PPP. Riêng với phương án đấu thầu nhượng quyền vận hành với 1 số công trình không thể xem nhẹ theo hình thức đầu tư công của Bộ Giao thông chuyên chở, Bộ Tài chính cho rằng cần coi xét tính hợp lý để bảo đảm thích hợp với Luật Ngân sách và hình thức đầu tư.

Với đề nghị báo cáo Quốc hội bằng lòng cơ chế xác định mức tăng giá nhà sản xuất ngay trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Bộ Giao thông chuyên chở, Bộ Tài chính trước đây đã cho rằng không đưa nội dung trên vào báo cáo với nguyên nhân chưa thích hợp với thẩm quyền và hình thức quy định giá dùng trục đường bộ đối với các công trình để buôn bán.

Tuy nhiên, nội dung này đã được đưa vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của công trình và đề nghị Quốc hội bằng lòng. Bộ Tài chính theo đó cũng đề nghị “Bộ Giao thông chuyên chở chịu phận sự trước Chính phủ, Quốc hội về nội dung đề nghị mức giá dùng trục đường bộ ứng dụng với công trình cao tốc Bắc Nam phía Đông”.

Với phương án phân bổ 15.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn lại cho liên lạc của công đoạn 2017 – 2020, Bộ Tài chính kiến nghị sắp đặt khoản vốn này cho công trình thành phần với nội dung thu hồi đất, bồi hoàn, hỗ trợ tái định cư thuộc công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo báo cáo của Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Nai, công trình này trong công đoạn 2017 – 2020 còn thiếu khoảng 16.474 tỷ đồng.

Theo phương án của Bộ Giao thông Vận chuyển vận, cao tốc Bắc Nam sẽ chia thành 2 công đoạn đầu tư.

Giai đoạn 1 sẽ chia mốc thời kì:

– Ưu tiên 1 (năm 2017-2020): Xây dựng mới đoạn Mai Sơn (Ninh Bình) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn Cam Lộ (Quảng Trị) – La Sơn (Thừa Thiên Huế) và đoạn Nha Trang (Khánh Hòa) – Dầu Giây (Đồng Nai) với tổng chiều dài khoảng 632 km. Mở rộng đoạn Cao Bồ (Nam Định) – Mai Sơn (Ninh Bình), đoạn La Sơn (Thừa Thiên Huế) – Túy Loan (Đà Nẵng) từ quy mô 2 làn xe lên thành quy mô 4 làn xe cao tốc, tổng chiều dài khoảng 81 km. Chiều dài đầu tư và giải thể mặt bằng khoảng 713 km; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 130.216 tỷ đồng.

– Ưu tiên 2 (năm 2021-2025): Đầu tư các đoạn còn lại để nối thông công trình, bao gồm đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị) và đoạn Quảng Ngãi – Nha Trang (Khánh Hòa). Chiều dài đầu tư và giải thể mặt bằng khoảng 659 km; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 113.096 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (năm 2025): Mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam theo quy mô thích hợp với quy hoạch được duyệt; dự trù tổng mức đầu tư khoảng 69.123 tỷ đồng; tiêu chuẩn vào nhu cầu chuyên chở sẽ quy định cụ thể thời điểm đầu tư, phương án đầu tư và nguồn vốn.

Minh Sơn