Bộ Tài chính: Không còn xe công đi lễ chùa, làm việc riêngTại buổi họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính diễn ra ngày 25/5, cơ quan này nhận định hiện hiện trạng dùng xe công vào đi lễ chùa hoặc việc riêng hồ hết không còn.

Theo cơ quan này, việc chủa quản xe theo hình thức quy tụ thay vì để tự chủa quản hiệu quả hơn do giảm được số đầu xe. Riêng ở Bộ Tài chính, địa bàn văn phòng Bộ, số đầu xe giảm gần 1 nửa khởi đầu từ khi khoán kinh phí.

Một số nghi vấn đặt ra về con số hơn 1.000 tỷ được chi ra để mua ôtô trong năm 2017, vị này cho biết chỉ 22 trong hơn 1.000 xe mua mới chuyên dụng cho chức danh từ thứ trưởng trở lên mà trước đây khi được cất nhắc chưa có. Còn lại là 366 xe chuyên dụng cho công việc chung, 693 xe là chuyên dùng gồm các loại xe cứu thương, các xe xét xử thi hành án, chở tiền, chuyên dụng cho kiểm toán nhà nước… Dẫn chứng những số liệu này, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, nhu cầu xe thực sự không được xem nhẹ mới được mua.

Khoán xe công tại TP HCM. Ảnh: Trung Sơn

Khoán xe công tại TP HCM. Ảnh: Trung Sơn

Về cơ chế khoán kinh phí dùng ôtô công, cơ quan này cho biết khởi đầu được quy định từ năm 2007. Theo đó, chế độ khoán kinh phí theo cơ chế tình nguyện nên thực tiễn trong công đoạn này còn ít chức danh đăng ký ứng dụng. Một số Bộ, ngành nghề địa phương đã hoặc đang trong công đoạn vun đắp phương án để thực hành nhưng còn mang tính điều tra, thí nghiệm.

“Giai đoạn này, cơ chế khoán xe công căn bản chưa được thực hành, cả nước chỉ có 1 đôi trường hợp đăng ký khoán tình nguyện”, đại diện Bộ Tài chính cho hay.

Một số Bộ, ngành nghề đang khoán kinh phí dùng ôtô là Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin & Truyền thông, TP Hà Nội, TP HCM…

Bộ Tài chính khởi đầu khoán kinh phí dùng xe đón đưa từ nơi ở đến nơi khiến việc thường ngày đối với 1 số chức danh từ tháng 10/2016, tiếp đến mở mang khoán kinh phí dùng xe chuyên dụng cho công việc chung.

Hà Nội thí nghiệm khoán kinh phí dùng ôtô chuyên dụng cho công việc chung tại 8 cơ quan, có 52 cán bộ thuộc đối tượng khoán xe chuyên dụng cho công việc chung. Tổng giá tiền bóp chắt so với thực tiễn dùng cùng kỳ là 1,7 tỷ đồng, làng nhàng mỗi xe bóp chắt 6,7 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, TP HCM khoán kinh phí dùng xe chuyên dụng cho công việc chung từ tháng 5/2018 với 5 doanh nghiệp. Theo tính toán của đô thị, việc khóan xe công sẽ giúp bóp chắt ngân sách hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, tương tương 1,2 tỷ đồng mỗi năm.

“Việc khoán kinh phí đã góp phần giảm đáng kể số lượng ôtô công, giảm kinh phí dùng, giá tiền vận hành xe, số lượng viên chức tài xế giảm góp phần cắt giảm biên chế hành chính, tăng hiệu suất dùng ôtô công”, cơ quan này nhận định.

Bộ Tài chính cho hay, cơ quan này đã trình Thủ tướng dự thảo Nghị định quy định tiêu chí, định mức dùng xe. Theo đó hình thức khoán kinh phí dùng ôtô sẽ được mở mang, khoán đề xuất đối với 1 số chức danh, quy định rõ hơn các nội dung về khoán kinh phí dùng như đối tượng, công đoạn, hình thức, mức khoán và đơn giá khoán… Đặc biệt, doanh nghiệp này buộc phải giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh quy chế chọn lọc hình thức khoán thích hợp.

Nguyễn Hà