Bộ Tài chính đôn đốc trả nợ tiền vay dân trong 2 cuộc kháng chiến

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương về trả nợ các khoản vay người dân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong văn bản gửi UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, Bộ Tài chính đã dẫn 1 loạt các văn bản cho thấy thời kì chấm dứt việc trả tiền các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là hết ngày 31/12/1998. Theo Bộ Tài chính, tương tự về mặt quy luật thì đến nay thời hạn trả tiền nợ dân đã chấm dứt.

Tuy nhiên, tiêu chí chỉ đạo của Phó thủ tướng túc trực Trương Hòa Bình ngày 7/6/2017, Bộ Tài chính bắt buộc UBND các tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tiếp diễn trả tiền nợ đối với các trường hợp người dân còn giấy tờ gốc. Điều này là nhằm bảo đảm công việc khắc phục nợ dân thực hành hợp lực trên cả nước và bảo đảm lợi quyền cho người dân.

Đây là những khoản nợ từ công phiếu kháng chiến, phát hành trong các năm 1948, 1949, 1950, 1951, 1952; công thải đất nước, phát hành năm 1951; công thải Nam-Bộ, phát hành năm 1947, 1958; công phiếu nuôi quân phát hành năm 1964 và những khoản vay khác (tiền hoặc lương thực) do các cơ quan chính quyền từ cấp quận trở lên vay theo lệnh của cấp trên để mua sắm vũ khí, nuôi quân…

Bộ Tài chính cũng nêu rõ, nguồn kinh phí chi trả từ nguồn bảo đảm xã hội của ngân sách địa phương. Trường hợp có cạnh tranh vướng mắc, Bộ bắt buộc các địa phương đề đạt về cơ quan này để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Minh Châu