Bộ Tài chính: Chưa có quy định để khoanh, giãn nợ cho Mai LinhUỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã chuyển đơn cầu cứu của Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, hiện cả Bộ Tài chính lẫn Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đều cho rằng mình không có thẩm quyền hoặc không có phận sự khắc phục yêu cầu khoan nợ bảo hiểm xã hội, miễn lãi nảy sinh nợ cũ của Mai Linh.

Mai Linh đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Mai Linh đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Mới đây nhất, Bộ Tài chính đã có quan niệm tư vấn chính thức. Dẫn 1 loạt các quy định luật pháp bây giờ, Bộ Tài chính cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản chỉ dẫn Luật hiện chưa có quy định về khoanh nợ, giãn nợ và không tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tình nguyện.

Không chỉ vậy, văn bản do 1 Thứ trưởng của Bộ Tài chính ký, cũng nêu rõ quan niệm để Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, tư vấn kiến nghị của Mai Linh và ban bố lại cho Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Theo Bộ Tài chính, Luật Bảo hiểm Xã hội và Luật Việc làm nêu rõ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu phận sự trước Chính phủ thực hành điều hành nhà nước về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tình nguyện. Bộ Y tế chịu phận sự trước Chính phủ thực hành điều hành Nhà nước về Bảo hiểm y tế. Đồng thời, Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và lớn mạnh đơn vị đến năm 2020, giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, cộng tác với các Bộ, cơ quan liên đới rà soát, buộc phải chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hài hoà lợi ích của người cần lao, đơn vị và xã hội để đơn vị thích nghi và tiêu dùng cần lao.

Trước đó, tư vấn tạp chí, ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định của luật pháp hiện hành, đây chỉ là cơ quan đơn vị thực hành thu các loại bảo hiểm (xã hội, y tế và thất nghiệp về quỹ theo đúng quy định. Với những yêu cầu khoanh nợ, giảm nợ, miễn giảm tiền lãi, cơ quan này không có thẩm quyền quy chế.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, Chính phủ mới là cơ quan có thẩm quyền này. Do đó, vị này cho biết đã giao phòng ban chuyên trách để tư vấn kiến nghị của đơn vị theo hướng trên.

Đơn xin cứu xét do Chủ tịch Mai Linh – ông Hồ Huy ký cho hay, đơn vị này đang đứng trước sự cạnh tranh ác liệt khthổ địa bằng của các đối thủ cạnh tranh Grab, Uber, làm doanh số giảm 30% so với các năm trước. Riêng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp của đơn vị này đến 31/10/2017 gần 182 tỷ đồng, trong đó nợ gốc hơn 105 tỷ và gần 77 tỷ đồng lãi.

Đứng trước nguy cơ hàng vạn cần lao mất việc và mất đi thương hiệu lớn, Mai Linh yêu cầu Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khắc phục những cạnh tranh thực thụ thúc bách trước mắt để đơn vị duy trì, lớn mạnh lâu dài.

Thanh Thanh Lan