Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Hết tiền cho Hà Giang xây trụ sở nghìn tỷQuan điểm trên được Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu trong văn bản cho quan niệm về đề nghị xây trụ sở cơ quan hành chính hội tụ của tỉnh Hà Giang.

Trước yêu cầu của tỉnh về việc Chính phủ hỗ trợ 1 phần kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương, Bộ Kế hoạch cho biết trong chỉ tiêu đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2016-2020 đã giao cho tỉnh Hà Giang gần 8.900 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn này đã được phân bổ cho các bộ, ngành nghề, địa phương nên không còn nguồn bổ sung cho tỉnh Hà Giang xây trụ sở.

Trụ sở làm việc UBND tỉnh Hà Giang.

Trụ sở khiến việc UBND tỉnh Hà Giang.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tỉnh Hà Giang cần khiến rõ sự không thể bỏ lỡ, cần gấp trong thực hành công trình xây trụ sở này, bởi hiện Hà Giang là tỉnh nghèo, kỹ năng cân đối nguồn lực tránh và đang có nợ đọng vun đắp basic lớn. Bộ này yêu cầu Hà Giang khiến rõ cơ cấu vốn thực hành công trình, mức giá thuê nhà cung cấp hằng năm cũng như cơ chế chi trả, hoàn vốn cho nhà đầu tư…

“Vốn đầu tư vun đắp basic hằng năm của tình chưa nêu rõ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có tiêu chí cho tỉnh hay từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, thời kì chi trả các nguồn vốn chưa đồng nhất”, văn bản Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu.

Trước đó trong văn bản gửi Chính phủ, tỉnh Hà Giang đề nghị vun đắp trọng tâm hành chính hội tụ theo hình thức đầu tư vun đắp, chuyển giao và cho thuê nhà cung cấp (giao kèo BLT). Tỉnh cho biết

Theo tính toán, tổng số tiền tỉnh Hà Giang phải trả tiền cho nhà đầu tư theo giao kèo BTL trên 1.021 tỷ đồng, trong đó mức giá đầu tư 565,4 tỷ, lãi vay hơn 127 tỷ đồng, mức giá thuê trụ sở 9 năm khoảng 328,7 tỷ đồng. Thời gian trả cả gốc lẫn lãi của công trình là 11 năm, thời kì có kế quả kinh doanh, thu hồi vốn khoảng 9 năm.

Dự án vun đắp trụ sở hành chính tỉnh Hà Giang dự tính gồm 2 tòa nhà cao 12 tầng, tổng diện tích vun đắp 29.888m2, cung cấp nơi khiến việc cho khoảng 1.284 công chức, nhân viên.

Trước đây, tỉnh Bình Dương đi đầu cả nước về việc vun đắp trọng tâm hành chính mới, sau đó đến Đà Nẵng nhưng các công trình đều có 1 số bất cập về khoa học, sắp xếp vốn đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng sau đó cũng ra quy định phải giới hạn chủ trương đầu tư vun đắp các Trung tâm hành chính hội tụ để thẩm tra, giám định và rút kinh nghiệm.

Anh Minh