Bộ Giao thông công nhận hợp đồng điện tử của Uber, GrabBộ Giao thông Vận chuyên chở vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 của Chính phủ về buôn bán và điều kiện buôn bán chuyển vận bằng ôtô.

Đánh giá sau 2 năm thể nghiệm ký kết điện tử, Bộ Giao thông khẳng định, để tăng tiến hiệu quả buôn bán, tạo môi trường khó khăn lành mạnh, đồng thời thích hợp với thiên hướng tăng trưởng của kỹ thuật tin tức, không được xem nhẹ có quy định cho phép vận dụng chính thức ký kết điện tử. Đối tượng vận dụng là các công ty, hợp tác xã, hộ buôn bán hoạt động buôn bán chuyển vận khách theo ký kết và du hý.

Bộ Giao thông đề nghị có quy định cho phép áp dụng chính thức hợp đồng điện tử.

Bộ Giao thông đề nghị có quy định cho phép vận dụng chính thức ký kết điện tử.

Trong dự thảo nghị định có kể quy định ký kết chuyển vận điện tử là việc áp dụng phần mềm trên nền móng web hoặc áp dụng di động, áp dụng mở khác để thực hành việc kết nối cung cấp nhà sản xuất chuyển vận giữa công ty, hợp tác xã buôn bán chuyển vận có giấy phép buôn bán chuyển vận hành khách theo ký kết, du hý, taxi và buôn bán chuyển vận sản phẩm với người thuê chuyển vận.

Theo ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận chuyên chở (Bộ Giao thông), các xe đang hoạt động có áp dụng ký kết điện tử sẽ được chủa quản chặt chẽ hơn, không còn hoạt động theo mô phỏng thể nghiệm mà chính thức hóa hoạt động. Theo đó, công ty cung cấp phần mềm phải đăng ký buôn bán thích hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư các địa phương, đăng ký thương nghiệp điện tử với Bộ Công Thương, đồng thời đăng ký với Bộ Giao thông và Tổng cục Thuế để chủa quản thuế rõ hơn.

“Các cơ quan thuế sẽ kết nối với các công ty kỹ thuật, mỗi chuyến đi đều nắm bắt được số tiền qua phần mềm, chủa quản chặt chẽ, công khai sáng tỏ hơn”, ông Ngọc kể.

Lãnh đạo Vụ Vận chuyên chở khẳng định, dự thảo nghị định sẽ có thêm các điều kiện với xe ký kết và ký kết điện tử như phải đăng ký có bảo đảm nhà sản xuất, niêm yết phần đông tin tức ở 2 cửa xe, dán logo, phù hiệu của Sở Giao thông Vận chuyên chở.

Ngoài ra, Bộ Giao thông bắt buộc bỏ quy định niên hạn của xe taxi không quá 8 năm đối với thành thị loại đặc thù, 12 năm đối với địa phương khác tại Nghị định số 86. Thay vào đó, Bộ Giao thông hợp lực niên hạn của xe taxi không quá 12 năm trên toàn quốc để hạn chế trạng thái gian lậu đăng ký ở địa phương khác song hoạt động ở thành thị đặc thù.

Theo Bộ Giao thông, sau 2 năm thể nghiệm áp dụng ký kết điện tử, bước đầu được nhiều người dân hưởng ứng và dùng do sự luôn tiện lợi của nhà sản xuất mang lại và với giá tiền chuyển động hợp lý. Thông qua phần mềm kết nối, hành khách có thể biết được công cụ nào, tài xế nào và theo hành trình nào để đến điểm đến, biết được giá cước phải trả… Ứng dụng này cũng chỉ cho phép 1 xe được nhận và đến đón khách, không có trạng thái nhiều xe cùng nhận và chạy đến điểm đón.

Tại cuộc họp cách đây không lâu, Bộ trưởng Giao thông Vận chuyên chở Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị cơ quan tham vấn bắt buộc quy định chủa quản Uber, Grab đúng quy định, đồng đẳng với các loại hình chuyển vận khác.

Bộ trưởng cũng đặt vấn đề mỗi năm Uber báo lỗ ngàn tỷ đồng, nhưng thực thụ có lỗ không hay “do khó khăn không sòng phẳng, giảm giá tối đa để khó khăn với taxi truyền thống”. Uber muốn hoạt động tại Việt Nam cần tuân thủ đúng loại hình buôn bán để xin hứa khó khăn lành mạnh, an toàn cho người dân.

Theo dự thảo Nghị định 86 sửa đổi, ký kết chuyển vận phải bao gồm các tin tức tối thiểu như tin tức về công ty, hợp tác xã buôn bán chuyển vận ký ký kết; tin tức về tài xế (họ và tên, hạng giấy phép tài xế, số giấy phép tài xế); tin tức về người thuê chuyển vận; biển kiểm soát xe, nhãn hàng và sức chứa của xe; thời kì khởi đầu thực hành và chấm dứt ký kết; địa chỉ nơi xuất hành, địa chỉ nơi chấm dứt và các điểm đón, trả khách chẳng hạn có; cự ly chuyến đi; trị giá ký kết; các lợi quyền của hành khách và các nhà sản xuất chuyên dụng cho hành khách trên hành trình; số dế yêu địa chỉ để khắc phục phản ảnh, tố cáo; bảo đảm nghĩa vụ thực hành ký kết và quy định về bồi thường thiệt hại cho người thuê chuyển vận.

Đoàn Loan