Bộ Công Thương xoá một Tổng cục, thu gọn còn 30 đầu mốiTheo Nghị định 98 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu doanh nghiệp lĩnh vực của Bộ Công Thương vừa được ban hành, cơ quan này giảm từ 35 công ty đầu mối trực thuộc xuống còn 30. Ba công ty sẽ bỏ là Vụ Phát triển nguồn nhân công, Vụ Thi đua khen thưởng và Vụ Kế hoạch.

Theo quy định này, Tổng cục Năng lượng sẽ được chia tách thành 3 công ty, gồm Cục Điện lực và Năng lượng tái hiện, Vụ Dầu khí và than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và vững mạnh lâu dài.

bo-cong-thuong-xoa-mot-tong-cuc-thu-gon-con-30-dau-moi

Bộ Công Thương giảm 5 công ty đầu mối trực thuộc.

Một số Vụ mới được hình thành trên hạ tầng hợp lực các vụ trước đây, như Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ được hợp lực từ Vụ Thị trường châu Âu và Vụ Thị trường châu Mỹ. Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương sáp nhập cùng Vụ thị phần châu Phi, Tây Á và Nam Á thành Vụ thị phần châu Á – châu Phi…

Cục Quản lý thị phần được nâng cấp thành Tổng cục năng lượng.

Hai công ty được lập mới trên hạ tầng tách từ Cục Quản lý khó khăn là Cục Cạnh tranh và bao bọc người sử dụng và Cục Phòng vệ thương nghiệp. Riêng Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Công Thương địa phương.

Về khối viện, Bộ Công Thương sẽ còn độc nhất Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

Dù thu gọn các đầu mối cục, vụ, nhưng Bộ Công Thương chưa cho biết sẽ sắp đặt số nhân sự tại các công ty bị xoá tên hoặc lập mới trong danh sách cơ cấu hệ thống ra sao.

Nghị định 98 quy định, Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hành chức năng điều hành Nhà nước về công nghiệp và thương nghiệp. Cụ thể các lĩnh vực, lĩnh vực thuộc quyền điều hành của Bộ, gồm: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái hiện, hóa chất, nguyên liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp sử dụng; thương nghiệp trong nước; xuất du nhập, thương nghiệp vùng giáp danh; vững mạnh thị phần ngoài nước; điều hành thị phần; thúc đẩy thương nghiệp; thương nghiệp điện tử; nhà cung cấp thương nghiệp; khó khăn, bao bọc lợi quyền người sử dụng, phòng thủ thương nghiệp…

Anh Minh