Bộ Công Thương vận hành trở lại thị trường điện cạnh tranhQuyết định này được đưa ra tại cuộc họp rà soát tình hình vận hành bộ máy điện diễn ra ngày 27/10 tại Bộ Công Thương. Theo đó, tiêu chí vào tình hình phân phối , cung ứng điện phần nhiều máy trong tháng 10 và nhu cầu điện tháng 11, 12/2017, nhà điều hành hình định sẽ vận hành quay lại thị phần phát điện khó khăn từ đầu tháng 11 sau 1 tháng nhất thời ngừng để dành đầu tiên huy động nguồn điện chạy khí.

Cụ thể, tổng điện năng phân phối và du nhập phần nhiều máy tháng 10/2017 đạt hơn 17 tỷ kWh, tăng 7,7% so với cùng kỳ 2016. Luỹ kế 10 tháng, tổng lượng điện phần nhiều máy gần 165 tỷ kWh, tăng hơn 8,1% so với 2016.

Tổng lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng điện năng phân phối và du nhập phần nhiều máy ước đạt 164,942 tỷ kWh, cao hơn 8,13% so với cùng kỳ năm 2016. Lượng nước các hồ chứa thuỷ điện gianh giới miền Bắc và Nam về cao hơn so với làng nhàng nhiều năm, giúp đáp ứng nhu cầu điện cho phân phối, sinh hoạt.

Cơ quan này dự đoán, tốc độ tăng trưởng phụ tải điện tháng 11 và 12 tuần tự là 11,2% và 11,76% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tình hình thuỷ văn 2 tháng cuối năm sẽ ít biến động hơn thời kì đầu năm, lưu lượng nước về nhiều hồ thủy điện sẽ phải chăng hơn nên ít có năng lực phải can thiệp vào công đoạn vận hành các nhà máy thủy điện.

“Căn cứ các nguyên tố này Bộ Công Thương đã coi xét và quy chế khôi phục vận hành Thị trường phát điện khó khăn từ ngày 1/11 tới”, Bộ Công Thương cho biết.

bo-cong-thuong-van-hanh-tro-lai-thi-truong-dien-canh-tranh

Sau 1 tháng ngừng thị phần phát điện khó khăn để huy động nguồn điện khí giá cao, Bộ Công Thương đã quy chế vận hành quay lại thị phần này từ 1/11 tới.

Trước đó, tại quy chế được ban hành cuối tháng 9, Bộ Công Thương cho biết nhất thời ngừng thị phần phát điện khó khăn từ 1/10 đến khi có quy chế khôi phục lại thị phần này.

Lý do nhất thời ngừng thị phần này sau gần 5 năm hoạt động nhằm dùng cho huy động tối đa các nhà máy nhiệt khí trong các tháng cuối năm 2017. Sau khi nhất thời ngừng, việc vận hành bộ máy điện và trả tiền cho các nhà máy điện khác sẽ được thực hành theo quy định Thông tư 30/2014 về thí nghiệm thị phần này.

Nếu ngừng, tổng sản lượng điện mua của toàn thị phần tăng không đáng kể dù tăng mua của các nhà máy điện khí, theo Bộ Công Thương. Cơ quan này cho rằng, hiện phần đông sản lượng điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mua cốt yếu ưng chuẩn các ký kết giữa tập đoàn này và các nhà máy điện (ký kết PPA) và khoảng 10-20% được mua theo hình thức chào giá trên thị phần điện khó khăn (CGM).

Tính toán của Bộ này cho thấy, trường hợp huy động tối đa các nhà máy điện khí trong 3 tháng còn lại của năm 201,7 tổng sản lượng các nhà máy điện khí tăng thêm 189 triệu kWh, chiếm khoảng 0,094% so với tổng nhu cầu phụ tải điện cả nước. Vì thế việc khai thác thêm các nhà máy điện khí tác động rất nhỏ đến giá thành phát điện chung của phần nhiều bộ máy.

Nguyễn Hoài