Bộ Công Thương thay loạt lãnh đạo cấp Cục, VụCùng với công đoạn bố trí lại hệ thống công ty theo Nghị định 98, ngày 21/8 Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký nhiều quy định liên đới đến hệ thống nhân sự tại bộ này.

Theo Nghị định 98, Tổng cục năng lượng được tách thành 3 cơ quan, là Vụ dầu khí và than; Vụ không tốn năng lượng và lớn mạnh vững bền; Cục điện lực và năng lượng tái hiện, do vậy có 3 nhân sự được bổ nhậm giữ vị trí lãnh đạo các tổ chức này. Cụ thể, ông Đặng Huy Cường, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng đảm trách Vụ không tốn năng lượng và lớn mạnh vững bền.

Ông Phương Hoàng Kim, Phó tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng đảm trách Cục điện lực và năng lượng tái hiện. Ông Nguyễn Việt Sơn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng đảm trách Vụ dầu khí và than.

Sau khi Cục khó khăn và đùm bọc người sử dụng được chia tách từ Cục điều hành khó khăn, ông Trịnh Anh Tuấn – Phó cục trưởng Cục điều hành khó khăn được giao trọng trách đảm trách tổ chức này.

Cục điều hành thị phần sau khi được nâng cấp thành Tổng cục điều hành thị phần hiện chưa rõ người đảm trách.

bo-cong-thuong-thay-loat-lanh-dao-cap-cuc-vu

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký loạt quy định thay thế lãnh đạo điều hành cấp Cục, Vụ.

Một tổ chức khác được đổi tên là Cục thương nghiệp điện tử và kinh tế số tạm do bà Lại Việt Anh đảm trách cho đến khi bổ nhậm Cục trưởng. Ông Nguyễn Thế Quang được bổ nhậm giữ chức phận Phó cục trưởng Cục thương nghiệp điện tử và kinh tế số.

Ông Trương Thanh Hoài – nguyên Vụ trưởng Vụ công nghiệp nặng được giao đảm trách Cục công nghiệp, tổ chức được hình thành từ Vụ công nghiệp nặng và Vụ công nghiệp nhẹ.

Vụ lớn mạnh nguồn nhân công do bà Nguyễn Thị Lâm Giang đảm trách. Vụ nguồn vốn và thay đổi tích cực tổ chức do ông Vũ Quốc Anh đảm trách khi mà Cục Công Thương địa phương do ông Ngô Quang Trung đảm trách. Ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ thị phần châu Mỹ đảm trách Vụ thị phần trong nước.

Cũng trong đợt bố trí lại nhân sự lãnh đạo các tổ chức lần này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng ký quy định điều động và bổ nhậm ông Trần Quốc Toản, nguyên Vụ phó Vụ thương nghiệp biên cương và miền núi giữ chức Phó cục trưởng Cục xuất nhập cảng.

Ngoài ra, 1 số lãnh đạo tổ chức khác trực thuộc Bộ Công Thương như Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Xuất nhập cảng, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương… vẫn giữ nguyên chức phận đã được bổ nhậm trước đó.

Theo Nghị định 98 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty ngành nghề của Bộ Công Thương vừa được ban hành, cơ cấu công ty của bộ này được thu gọn từ 35 tổ chức xuống còn 30, nhưng vẫn nhiều hơn 2 tổ chức so với dự tính đầu tiên là 28 tổ chức.

Do nghị định này không có điều khoản chuyển tiếp, trừ quy định đối với Tổng cục điều hành thị phần, nên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương quy định giao người tạm đảm trách với tổ chức đổi tên, lập mới…

Với tổ chức không đổi thay tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng. Sau khi ổn định chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, giao Vụ công ty cán bộ thực hành quy trình bổ nhậm cấp trưởng các tổ chức theo quy định.

Với cấp phó các tổ chức, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương hiệp lực bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về chức năng nhiệm vụ; sau công đoạn rà soát, thẩm định sẽ bố trí lại theo đúng quy định luật pháp và ý thức chỉ đạo của Thủ tướng “mỗi tổ chức chỉ có 3 cấp phó”.

Anh Minh