Bộ Công Thương ra ‘tối hậu thư’ giảm giấy phép con ‘hành’ doanh nghiệpCụ thể, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị các công ty cần phải rà soát ngay các giấy tờ, điều kiện buôn bán đã cắt giảm, để tiếp diễn gỡ bỏ các điều kiện, giấy tờ hành chính đang “hành” đơn vị.

Các công ty trong lĩnh vực cũng phải gấp rút rà soát các giấy tờ điều kiện buôn bán, cung ứng trên phần nhiều các lĩnh vực theo hướng chuyển đổi phương thức điều hành Nhà nước từ nặng về tiền kiểm để chuyển dần sang hậu kiểm. Các điều kiện buôn bán sau sửa đổi, cắt giảm phải thích hợp với điều kiện gia nhập thị phần theo các xin hứa quốc tế dành cho đơn vị FDI và đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

bo-cong-thuong-ra-toi-hau-thu-giam-giay-phep-con-hanh-doanh-nghiep

Bộ Công Thương đang rà soát để cắt giảm các điều kiện buôn bán gây quấy quả đơn vị.

Đánh giá của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Công Thương với 1.216 điều kiện buôn bán đang còn đó, hiện là “quán quân” trong số các bộ, lĩnh vực còn nhiều giấy tờ hành chính cản trở hoạt động cung ứng, buôn bán của đơn vị. Do vậy, cả VCCI và CIEM đều kiến nghị Bộ Công Thương cần tiếp diễn canh tân hành chính, cắt giảm tiếp các giấy tờ, trong đó có việc huỷ bỏ 1 số điều kiện buôn bán đối với hàng hóa khí, gạo, rượu và nhà cung cấp logistics.

Theo báo cáo, trong năm 2017 Bộ Công Thương rà soát trình Chính phủ 8 dự thảo Nghị định liên đới tới các lĩnh vực điều hành của lĩnh vực, như Nghị định thay thế Nghị định số 19 về buôn bán khí, Nghị định thay thế Nghị định số 109 về xuất khẩu gạo, Nghị định thay thế Nghị định số 140 về buôn bán nhà cung cấp logistics… Dự kiến, tổng cộng sẽ có 75 điều kiện buôn bán được túa bỏ sau khi các Nghị định sửa đổi được ban hành.

Anh Minh