Bộ Công Thương lên tiếng việc Sabeco không chia hết lợi nhuậnLiên quan tới kết luận Kiểm toán Nhà nước trong đó nêu những sai phép của Sabeco trong chủa quản, đầu tư trước khi bán vốn cho đại gia nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết, đã và đang chỉ đạo Sabeco thực hành kết luận Kiểm toán Nhà nước. “Bộ Công Thương đồng thời liên minh với các tổ chức chức năng rà soát, khiến cho rõ các nội dung báo cáo các cấp có thẩm quyền”, thông cáo tạp chí Bộ Công Thương nêu.

Cơ quan này cũng cho hay, sau khi các cấp có thẩm quyền kết luận chính thức về vấn đề này, Bộ Công Thương sẽ nguồn tin đa số, rõ ràng tới tạp chí.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị tróc nã thu Sabeco gần 2.500 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước bắt buộc tróc nã thu Sabeco gần 2.500 tỷ đồng.

Trước đó, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, trước khi bán vốn gần 54% cho đại gia Thái Lan, Sabeco còn hơn 2.700 tỷ đồng lợi nhuận chưa cung cấp của các năm 2016 trở về trước.

Ngoài ra, Sabeco đã đầu tư lỗ gần 445 tỷ đồng khi rót vốn vào các lĩnh vực trái lĩnh vực như nhà băng, chứng khoán, quỹ đầu tư nguồn vốn… trong đó có những khoản đầu tư phải trích lập 100% trị giá đầu tư. Trong số 10 khoản đầu tư ngoài lĩnh vực, số tiền lớn rót vào Ngân hàng Đông Á đến nay cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do nhà băng này bị kiểm soát đặc thù.

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ rõ vi phạm trong chi thưởng cho ban lãnh đạo Sabeco năm 2016, khi chi vượt mức Bộ Công Thương cho phép gần 13 tỷ đồng.

Với những sai phép này, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco phải nộp ngân sách gần 2.500 tỷ đồng và bắt buộc Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco khiến cho rõ xuất xứ, coi xét bổn phận tập thể, tư nhân có liên đới.

Anh Minh