Bộ Công Thương chưa bỏ điều kiện với nhập khẩu ôtôTại cuộc họp chiều 15/9 về rà soát hồ sơ hành chính, Bộ Công Thương cho biết, đã rà soát 1.216 điều kiện buôn bán thuộc 27 ngành nghề, nghề (chưa tính ngành nghề, nghề cung cấp, nhập cảng ôtô) và đề nghị 2 phương án giảm “giấy phép con” đang “ẩn” trong các ngành nghề, nghề mà cơ quan này điều hành. Do ngành nghề cung cấp, nhập cảng ôtô không nằm trong diện rà soát lần này, nên những điều kiện buôn bán lĩnh vực này chưa được tháo dỡ bỏ.

Theo các phương án đề nghị cắt giảm, Bộ này sẽ giảm 464 điều kiện, tương đương 38,15% tổng số các điều kiện buôn bán. Trong đó riêng lĩnh vực buôn bán thực phẩm đề nghị cắt giảm 180/350 điều kiện. Phương án 2, mức cắt giảm lên đến 612 điều kiện buôn bán, tương đương 50,3% các ngành nghề. Trong đó, riêng lĩnh vực buôn bán thực phẩm, số điều kiện đề nghị cắt giảm là 331 trên tổng số 350 điều kiện buôn bán.

bo-cong-thuong-chua-bo-dieu-kien-voi-nhap-khu-oto

Ngành nghề cung cấp, nhập cảng ôtô không nằm trong đợt rà soát, cắt giảm điều kiện buôn bán lần này của Bộ Công Thương

Theo báo cáo của Tổ công việc, trong số 27 ngành nghề nằm trong diện rà soát thì có 10 ngành nghề, nghề không có đề nghị cắt giảm. 17 ngành nghề, nghề buôn bán đề nghị cắt giảm gồm: xăng dầu; khí; tiền chất thuốc nổ; hóa chất; rượu; thuốc lá; thực phẩm; điện; lâm thời nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; nhượng quyền thương nghiệp; logistic; tiền chất công nghiệp; sở đàm phán hàng hóa; thẩm định thương nghiệp; đa cấp; thương nghiệp điện tử; nguyên liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy).

Như vậy, sau khi cắt giảm, tổng số điều kiện còn lại của ngành nghề công thương nghiệp là 752, giả thử ứng dụng theo phương án 1 và 604 điều kiện, giả thử ứng dụng phương án 2. Theo Tổ công việc của Bộ, dù cắt giảm theo phương án nào thì vẫn còn khoảng 100 điều kiện khác cần được rà soát, cắt giảm bổ sung.

Đánh giá của Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Công Thương với 1.216 điều kiện buôn bán đang còn đó, hiện là “quán quân” trong số các bộ, ngành nghề còn nhiều hồ sơ hành chính cản trở hoạt động cung cấp, buôn bán của đơn vị. Phần lớn các điều kiện buôn bán này đang tạo ra rào cản bất hợp lý đối với đầu tư, gia nhập thị phần, khiến giảm thiểu số lượng đơn vị đăng ký mới, gia tăng mức giá cung cấp, khiến sờn các đơn vị. Do vậy, cả VCCI và CIEM đều kiến nghị Bộ Công Thương cần tiếp diễn thay đổi theo hướng hiện đại hành chính, cắt giảm tiếp các hồ sơ, trong đó có việc huỷ bỏ 1 số điều kiện buôn bán đối với hàng hóa khí, gạo, rượu và nhà cung cấp logistics.

Tại cuộc họp của Tổ công việc Chính phủ với các Bộ, ngành nghề, địa phương diễn ra đầu tháng 9, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề xuất các Bộ, ngành nghề, trong đó có Bộ Công Thương chóng vánh rà soát, cắt giảm các hồ sơ, điều kiện buôn bán không quan trọng.

Anh Minh