Bộ Công Thương cắt giảm thêm hơn 50 thủ tục hành chính

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quy định ưng chuẩn phương án cắt giảm loạt giấy tờ hành chính, điều kiện buôn bán năm 2018, và là lần thứ ba cơ quan này giảm giấy tờ, điều kiện buôn bán. Đợt này có 54 giấy tờ hành chính nằm trong diện huỷ bỏ, đơn thuần hóa, trong đó sẽ bỏ 12, đơn thuần hóa 42 giấy tờ với 10 lĩnh vực, như năng lượng, xuất nhập cảng, điều hành khó khăn, an toàn thực phẩm…

Trong lĩnh vực xuất nhập cảng, Bộ bỏ quy định về việc cấp giấy phép nhập cảng thuốc lá để buôn bán hàng miễn thuế, giấy tờ được thực hành suốt từ năm 1998 đến nay. Theo quy định tại Thông tư 03 ngày 13/1/2014 sửa đổi, thay thế các văn bản trước đó về quy định này, Bộ Công Thương sẽ cấp giấy phép nhập cảng cho tổ chức trong thời hạn 10 ngày bắt đầu từ khi nhận đủ giấy tờ hợp thức.

Tại lần cắt giảm giấy tờ nhập cảng này, Bộ cũng giảm thời hạn thực hành từ 5 xuống còn 3 ngày khiến cho việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) với mặt hàng, hàng hoá xuất khẩu và nhập cảng.

Với lĩnh vực thương nghiệp, Bộ đã rà soát, điều chỉnh và bỏ 9 giấy tờ hành chính liên đới đến việc công nhận đăng ký thực hành khuyến mại. Thời gian tổ chức công bố chương trình khuyến mại gửi tới các Sở Công Thương cũng giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày khiến cho việc.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bỏ, đơn thuần hóa 8 giấy tờ hành chính, trong đó bỏ quy định về tài liệu trong giấy tờ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm với cơ sở vật chất buôn bán thực phẩm.

Các lĩnh vực khác là thương lượng mặt hàng, tiêu chí đo lường, điều hành khó khăn, công nghệ an toàn, buôn bán rượu, năng lượng, điện… cũng được cắt giảm, đơn thuần trong đợt này.

Đợt cắt giảm giấy tờ hành chính trước nhất được Bộ Công Thương thực hành vào tháng 12/2016, khi đó đã có 123 giấy tờ được đơn thuần hóa, huỷ bỏ (gồm huỷ bỏ 15 giấy tờ và đơn thuần hóa 108 giấy tờ) trong tổng số 443 giấy tờ hành chính thuộc khuôn khổ bộ này điều hành.

Năm 2017, Bộ Công Thương tiếp diễn cắt giảm và đơn thuần hóa tới 183 giấy tờ (trong đó cắt giảm 49 giấy tờ, đơn thuần hóa 134 giấy tờ) trong tổng số 451 giấy tờ tại thời điểm năm 2017.

Giải thích về số lượng giấy tờ thuộc diện Bộ Công Thương điều hành tăng lên trong 2017, đại diện cơ quan này cho hay, là do 1 số lĩnh vực thuộc điều hành các bộ, ngành nghề trước đây được chuyển về Bộ. Đơn cử lĩnh vực điều hành sữa được chuyển điều hành từ Bộ Tài chính về Công Thương từ năm 2017.

Anh Minh