Bình quân có hơn 500 công ty địa ốc ra đời mỗi tháng

Cục Đăng ký buôn bán (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, có hơn 52.300 tổ chức thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, tăng hơn 3,5% so với cùng kỳ năm trước và tạo việc làm cho hơn 412.000 người cần lao. Tăng trưởng phải chăng nhất, nhưng tổ chức có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng vẫn chiếm áp đảo về số lượng với gần 90%.

Tổng vốn rót vào nền kinh tế xấp xỉ 1,42 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký bổ sung đạt hơn 900.000 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của mỗi tổ chức công đoạn này là 9,9 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, đội ngũ lĩnh vực nhà đất tiếp diễn dẫn đầu về tăng trưởng số lượng tổ chức và vốn đăng ký mới, tuần tự đạt 41% và 29%. Cụ thể, có 2.623 tổ chức địa ốc được thành lập với tổng vốn gần 150.000 tỷ đồng. Ước tính bình quân mỗi ngày đội ngũ lĩnh vực này ghi nhận thêm 17 tổ chức thành lập.

Một số đội ngũ lĩnh vực khác cũng đạt mức tăng trưởng cao về số lượng tổ chức mới như nguồn vốn – nhà băng, nhà cung cấp việc làm, y tế… Trong khi đó, ở chiều trái lại, xuất hiện 5 đội ngũ lĩnh vực giảm mạnh về số lượng đăng ký mới là nghệ thuật, vui chơi và relax, chuyên chở kho bãi, khai khoáng, công nghiệp chế biến và nông lâm thủy sản.

Cơ quan điều hành cũng cho biết, cả nước ghi nhận gần 16.000 tổ chức tạm thời giới hạn buôn bán có thời hạn, hơn 17.400 tổ chức chờ phóng thích và 5.500 tổ chức hoàn thành hồ sơ phóng thích. Trong khi đó, số lượng quay trở lại hoạt động chỉ xấp xỉ 13.200 tổ chức và rất nhiều tập kết ở bản đồ Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ.

Hà Thanh