Bình quân 70 gia đình nông thôn sở hữu một ôtô

Theo số liệu tổng khảo sát nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vừa được Tổng cục Thống kê ban bố, tại thời điểm đầu tháng 7/2016, bình quân 100 hộ dân nông thôn có 1,44 ôtô, tương đương cứ 70 hộ dân sở hữu 1 chiếc. Trong khi đó, số lượng sở hữu xe máy là 129 chiếc.

Đời sống và cơ sở vật chất cơ sở càng ngày càng cải thiện được thẩm định là khởi thủy chính ảnh hưởng đến số lượng sở hữu công cụ liên lạc tại nông thôn.

Cũng theo báo cáo này, bình quân cứ 100 gia đình ở nông thôn có 11,6 máy giặt và 65,3 tủ lạnh. Tỷ lệ hộ nông thôn dùng điện đạt 99,2%, tăng mạnh so với đợt khảo sát cách đây 5 năm.

Cơ cấu kinh tế nông thôn đang chuyển dần sang các hoạt động phi nông, lâm nghiệp và thủy sản mà diễn tả trước hết ở sự di chuyển cơ cấu hộ. Số hộ hoạt động trong lĩnh vực này chiếm gần 54% tổng số hộ, giảm 8,5% so với năm 2011. Tỷ lệ hộ có thu nhập lớn nhất từ nông nghiệp cũng giảm hơn 9% so với trước đây, chỉ còn khoảng 48%.

Tuy nhiên, xét trong quá trình từ 2011-2016 thì sự di chuyển diễn ra khá chậm. Cụ thể, bình quân mỗi năm gianh giới nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ giảm 1,7% về tỷ trọng hộ và 1,6% về tỷ trọng cần lao.

Trong những năm vừa qua, dù rằng cung cấp được cơ cấu lại theo hướng mở mang quy mô, nhưng cung cấp nhỏ vẫn đa dạng. Trong tổng số 9,29 triệu công ty cung cấp nông nghiệp thì số hộ chiếm đến 99,89%, dù tỷ lệ này đang giảm dần qua từng năm. Số công ty hiện chỉ chiếm khoảng 0,04%.

Cuộc tổng khảo sát lần này được triển khai trên quy mô 8.978 xã và 16 triệu hộ nông thôn. Số lượng nhân sự tham dự khảo sát liên tục trong vòng 1 tháng là 180.000 người. Kết quả cuộc khảo sát nhằm chuyên dụng cho việc thẩm định diễn biến, vun đắp mục tiêu, chính sách và chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội.

Phương Đông