Bầu Đức hoàn thành đàm phán với các chủ nợ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) vừa thông báo quyết nghị Hội đồng quản trị về diễn biến kết quả buôn bán trong 9 tháng đầu năm.

Theo đó, Công ty cho biết đã hoàn tất việc giao dịch với các chủ nợ, cam kết sức ép trả lãi và gốc vay được thực hành theo tiến độ khai thác vườn cao su và dầu cọ, chính yếu khởi đầu từ năm 2019. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai đang triển khai đồng bộ việc bán của cải, thu hồi các khoản phải thu, hoán đổi nợ và trái phiếu liên đới đến Temasek nhằm giảm số dư nợ vay. Tổng nợ vay của tổ chức đã giảm từ 27.300 tỷ đồng xuống còn 23.100 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng hoàn tất việc xin quan niệm Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, tái cơ cấu nguồn vốn phê chuẩn hoán đổi 500 tỷ đồng nợ và thực hành bán của cải không thuộc lĩnh vực dành đầu tiên để tiếp diễn giảm nợ và tăng nguồn vốn cho hoạt động buôn bán cốt lõi.

Cũng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, tập đoàn của Bầu Đức đang giao dịch chuyển nhượng 1 phần vốn tại công trình HAGL Myanmar để đẩy nhanh công đoạn tái cơ cấu vốn và dành đầu tiên nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp. Giai đoạn 1 của công trình tại Yangon Myanmar đã ghi nhận kế quả kinh doanh 1.011 tỷ đồng.

Về hoạt động buôn bán, sau 9 tháng đầu năm tập đoàn đạt 3.982 tỷ đồng kế quả kinh doanh hợp lực, lợi nhuận trước thuế hợp lực 1.188 tỷ đồng. Trong đó riêng quý III, kế quả kinh doanh đạt hơn 1.500 tỷ cùng lợi nhuận trước thuế đạt 166 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đã hoàn tất trồng hơn 17.000 ha với hơn 20 loại cây trị giá kinh tế cao như thanh long, chanh dây, chuối, xoài, bưởi da xanh, mít, bơ, sầu riêng, hồ tiêu, ớt… Trong đó hơn 2.000 ha cho lĩnh vực nông nghiệp đã cho thu hoạch, mang đến kế quả kinh doanh hơn 1.289 tỷ đồng.

Theo tiêu chí, trong quý IV, tập đoàn sẽ tiếp diễn trồng mới 2.000 ha cây ăn quả, kế bên việc đưa vào thu hoạch 3.800 ha cây ăn quả. Dự kiến, tổng sản lượng tiêu thụ đạt 52.000 tấn với kế quả kinh doanh 1.020 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai đặt chỉ tiêu kế quả kinh doanh hợp lực trong quý chung kết của năm 2017 là 1.770 tỷ với lợi nhuận 180 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu tái cơ cấu nguồn vốn tiếp diễn được đặt ra với kỳ vọng đưa tổng nợ vay xuống dưới 22.300 tỷ đồng vào cuối năm.

Minh Sơn