Bầu Đức bán chuối, chanh dây… lãi gần 900 tỷ đồngBáo cáo nguồn vốn quý IV/2017 của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã CK: HNG) ghi nhận 670 tỷ đồng kế quả kinh doanh thuần, giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ hàng loạt khoản mức giá nguồn vốn, bán hàng và điều hành tổ chức thì doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 57 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả này vẫn được cải thiện đáng kể so với khoản lỗ ròng rã 1.092 tỷ đồng sau hồi tố cùng kỳ năm trước.

Lũy kế kế quả kinh doanh thuần cả năm của HAGL Agrico đạt 3.348 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, cội nguồn tiêu chí này tăng trưởng âm là do kế quả kinh doanh bán làm thịt bò giảm hơn 2.700 tỷ đồng, xuống còn 761 tỷ đồng. Công ty đang thiếu vốn lưu động để tài trợ tái đầu tư đàn bò, hiện chỉ duy trì để tận dụng nguồn phân cung cấp cho hoạt động chăm nom cây trồng. Ngoài ra, doanh nghiệp không còn ghi nhận kế quả kinh doanh bán bắp và các hàng hóa lĩnh vực tuyến phố trong thời kỳ nửa cuối năm – tức sau khi chuyển nhượng mảng này cho đối tác.

Năm 2017 đánh dấu việc cơ cấu kế quả kinh doanh phân theo hàng hóa của HAGL Agrico biến động mạnh. Trái cây – mảng đầu tư mới nhằm tạo ra dòng tiền nhanh để lấy ngắn nuôi dài, vươn lên dẫn đầu tỷ trọng đóng góp kế quả kinh doanh với hơn 49%, tương đương 1.642 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn kém tiêu chí ông Đoàn Nguyên Đức đề ra hồi đầu năm gần 1.000 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp từ các loại trái cây như chuối, chanh dây, ớt… hơn 893 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp ước tính trên 54%, vượt xa mức 40% theo dự báo của nhiều doanh nghiệp chứng khoán.

Chuối của Hoàng Anh Gia Lai trưng bày trong một siêu thị Trung Quốc.

Chuối của Hoàng Anh Gia Lai trưng bày trong 1 siêu thị Trung Quốc.

Theo giải thích của ban lãnh đạo HAGL Agrico, đầy đủ diện tích cây ăn trái của doanh nghiệp được xác nhận đạt căn cứ Global GAP nên có ưu thế khó khăn hơn so với nhiều nguồn cung cấp khác và đủ năng lực đáp ứng đề nghị từ các thị phần xuất khẩu lớn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể bán trực tiếp đến nhà cung cấp với mức giá cao so với dân cày.

Hiện, trái cây của doanh nghiệp cốt yếu cung cấp cho chuỗi shop bách hóa theo liên minh mục tiêu giữa tổ chức với Thế Giới Di Động. Một số hàng hóa khác cũng được xuất khẩu và góp mặt trên kệ siêu thị ở nhiều đô thị lớn của Trung Quốc và Campuchia. Công ty đang cân nhắc mở mang diện tích để đáp ứng nhu cầu rất lớn của các thị phần xuất khẩu tiềm năng mới như Canada, Hàn Quốc… trong thời kì tới, đồng thời đầu tư mạnh cho bộ máy kho lạnh và vận tải.

Ngoài đóng góp lớn từ hàng hóa chính là trái cây, doanh nghiệp của Bầu Đức còn ghi nhận nguồn thu đột biến từ thanh lý khoản đầu tư sau khi hoàn thành giấy tờ pháp lý liên đới đến nghiệp vụ chuyển nhượng hầu hết vốn sở hữu và kết thúc quyền kiểm soát tại Công ty cổ phần Mía tuyến phố Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía tuyến phố Hoàng Anh Attapeu vào cuối tháng 5. Khoản tiền 987 tỷ đồng này giúp kế quả kinh doanh nguồn vốn của doanh nghiệp tăng đột biến, gấp sáu lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế nhờ đó được kéo lên mức 927 tỷ đồng, khi mà năm trước còn lỗ đến 1.736 tỷ đồng.

Tổng cộng của cải gần 32.500 tỷ đồng, giảm khoảng 2.500 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm do xử lý thành công các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Chi phí vun đắp basic dở dang vườn cao su, vườn cây cọ dầu và cây ăn quả đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu của cải. Tổng nợ phải trả cũng giảm hơn 3.300 tỷ đồng, trong đó cốt yếu là trả nợ vay dài hạn cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Phương Đông