Barclays: Giá Bitcoin gần như không thể lập lại đỉnh 20.000 USDMô hình nghiên cứu của Barclays chia các nhà đầu tư Bitcoin tiềm năng thành 3 đội ngũ: mẫn cảm, nhiễm bệnh và miễn nhiễm. Theo đó, khi giá tăng, đội ngũ “nhiễm bệnh” lây lan điều này qua hình thức “truyền miệng”.

Barclays: Giá Bitcoin gần như không thể lập lại đỉnh 20.000 USD

Barclays: Giá Bitcoin rất nhiều chẳng thể lập lại đỉnh 20.000 USD

Chuyên gia Joseph Abate, người đứng đầu đội ngũ nghiên cứu bộc lộ đại quát rằng, đến khi càng nhiều người giữ tiền ảo thì số người có nhu cầu bán tăng. Khi ấy, số người có nhu cầu mua giảm và giá Bitcoin sẽ dần đi ngang.

Dần dần, các cú sốc tự nhiên làm cho số người bán càng ngày càng nhiều hơn người mua. Do đó, Bitcoin sẽ lao dốc, thôi thúc người ta bán đầu tư, khi giá được dự đoán sẽ tiếp diễn giảm.

Điều này cũng tương tự sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm như dịch cúm. Khi đã chạm đến ngưỡng đề tương đốing – điểm là tại đó 1 phần quần thể trở thành miễn nhiễm – thì khi ấy không xuất hiện thêm được truyền nhiễm thứ cấp.

Áp dụng nguyên tắc dịch cúm, theo các chuyên gia Barclays, các biến số quy chế khi nào thì Bitcoin từ tăng giá đảo chiều thành giảm giá là khi tỷ lệ số người biết về tiền mã hóa áp đảo số người sẵn sàng đầu tư, tức đội ngũ “nhiễm bệnh”.

Bằng chứng 1 số cuộc thăm dò ở các nền kinh tế tăng trưởng đã cho biết, số người biết Bitcoin rất nhiều hình thức nhưng số người đề cập muốn đầu tư, tức đội ngũ “nhiễm bệnh” tương đối nhỏ.

“Chúng tôi tin rằng công đoạn đỉnh điểm của đầu tư tiền ảo đã qua,” nhà phân tách viết.

Phiên An (theo Bloomberg)