Bảo Minh lãi gần 170 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo kết quả buôn bán của Tổng đơn vị cổ phần Bảo Minh (Mã CK: BMI) 9 tháng năm 2017 vừa được thông báo cách đây không lâu, đơn vị này ghi nhận thu gần 2.930 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với cách đây 3 tháng. Phần lớn khoản thu này Bảo Minh có được nhờ từ phí bảo hiểm, hơn 2.780 tỷ đồng (tăng 12,5%), còn thu từ đầu tư vốn đầu tư 145,2 tỷ đồng. Nhờ đó, đơn vị này ghi nhận gần 170 tỷ đồng trước thuế, trong đó lãi từ buôn bán bảo hiểm là 26 tỷ đồng.

Nợ phải trả khoảng 3.070 tỷ đồng, tăng 116 tỷ so với thời điểm đầu năm, chính yếu là nợ ngắn hạn 3.069 tỷ đồng, nợ dài hạn gần 157 tỷ. Hiện vốn điều lệ của đơn vị là 913 tỷ, vốn chủ sở hữu đạt trên 2.200 tỷ đồng và tổng của nả hiện trên gần 5.300 tỷ.

Với kết quả này, tiêu chí hoàn tất mục tiêu năm 2017 được kỳ vọng đạt được theo quyết nghị Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong giải trình biến động kết quả buôn bán gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng giám đốc Lê Văn Thành cho biết, với chủ trương kiểm soát bồi thường (đối với những nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao nhiều năm), đồng thời tiết giảm chi phí quản lý giúp kết quả buôn bán của Bảo Minh tăng ổn định. Trong kỳ tổng chi hoàn trả của đơn vị này giảm 27,5 tỷ đồng; chi chủa quản đơn vị cũng giảm gần 12,4 tỷ.

Lãnh đạo của BMI cho biết, để phát triển hoạt động buôn bán ở địa bàn trọng điểm, đơn vị sẽ mở rộng, bổ sung thêm 3 đơn vị thành viên và triển khai kênh bán hàng trực tuyến tại các tỉnh, thành.

Anh Minh