Bảo Minh đạt doanh thu gần 4.100 tỷ đồng

Báo cáo nguồn vốn năm 2017 vừa được Tổng đơn vị cổ phần Bảo Minh (Mã CK: BMI) ban bố cho thấy, đơn vị này đạt tổng doanh số gần 4.100 tỷ đồng, trong đó hồ hết là tiền thu từ buôn bán bảo hiểm, gần 2.950 tỷ. Khoản phí bảo hiểm năm 2017 cũng tăng hơn 200 tỷ đồng, gần 10% so với cùng kỳ 2016.

Khoản lãi trước thuế mà BMI thu về chấm dứt năm nguồn vốn 2017 ghi nhận gần 200 tỷ đồng, lãi sau thuế là 164 tỷ. Mức lợi nhuận này rẻ hơn năm 2016 hồ hết do lãi quý IV/2017 giảm mạnh, chỉ đạt gần 15 tỷ đồng. Giải trình ở thời điểm đó với Ủy ban Chứng khoản về không cân bằng lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 so với cùng kỳ 2016, ông Lê Văn Thành – Tổng giám đốc Bảo Minh cho hay, duyên do cốt yếu là tổng giá tiền hoàn trả quý IV tăng 124 tỷ đồng so với cùng kỳ. Phần khác do tác động từ những vụ tổn thất của các cơn bão vào cuối năm 2017 và do tỷ lệ hoàn trả nghiệp vụ xe cơ giới tăng nhanh trong quý cuối năm 2017.

Dù vậy, Hội đồng quản trị đơn vị vẫn quy định tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt 10% cho các cổ đông.

Trong năm qua, Bảo Minh đã mở mang khu vực buôn bán qua việc thành lập thêm 3 đơn vị người tham gia tại Hà Nội, TP HCM và Bình Dương, đây là những khu vực trọng tâm đơn vị đang tập kết tăng trưởng thị phần trong thời kì tới. Hiện số đơn vị người tham gia của BMI đã lên con số 62, trải dài khắp 54 tỉnh thành.

Lãnh đạo BMI cho biết, cùng với việc mở mang khu vực, các năm tiếp theo Bảo Minh sẽ cơ cấu lại những trường hợp buôn bán yếu để cam kết buôn bán có lãi.

Anh Minh