Bà Trần Tuấn Anh chính thức đảm nhiệm CEO KienlongbankBà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, là cử nhân Tài chính – Ngân hàng và thạc sĩ Luật trường Đại học Luật TP HCM. Tân CEO có kinh nghiệm hơn 19 năm trong ngành nghề, từng giữ nhiều chức phận không thể xem nhẹ tại 1 số ngân hàng.

Bà có hơn 4 năm công việc tại Kienlongbank với nhiều vị trí không thể xem nhẹ như trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc phòng Pháp chế và Xử lý nợ, Phó tổng giám đốc túc trực. Bà có nhiều đóng góp hăng hái cho ngân hàng, cùng với ý thức khiến việc tận tụy, phận sự cao.

polyad

Bà Trần Tuấn Anh có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, công việc tại Kienlongbank trong 4 năm tại nhiều vị trí không thể xem nhẹ.

Trước đó, vào ngày 24/2, HĐQT của ngân hàng ban hành quy định số 20/QĐ-HĐQT bổ dụng bà Trần Tuấn Anh – Phó tổng giám đốc giữ chức phận Quyền tổng giám đốc.

Sau bổ dụng CEO mới, HĐQT và Ban điều hành ngân hàng hướng đến chiến lược buôn bán cho năm vốn đầu tư 2018. Theo đó, Kienlongbank dự tính tổng của nả đến cuối năm 44.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hiệp lực 405 tỷ đồng, huy động vốn 39.500 tỷ đồng. Mục tiêu nguồn hỗ trợ là 30.206 tỷ đồng, trong đó nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

“Kế hoạch cùng các tờ trình liên đới sẽ trình cổ đông chuẩn y trong phiên Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, doanh nghiệp tại thành thị Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào ngày 26/4”, đại diện ngân hàng san sớt.

Năm 2017, các chiến lược hoạt động buôn bán của Kienlongbank đều tăng trưởng tốt, hoàn tất phần nhiều các chỉ nhan đề ra. Lợi nhuận trước thuế là 252,2 tỷ đồng. Huy động tăng 25,7%, dư nợ nguồn hỗ trợ tăng 24,9% so với năm 2016. Tỷ lệ cổ tức 2017 dự tính chi cho cổ đông là 8%.

Đại diện ngân hàng thẩm định, kết quả đó đạt được nhờ triển khai nhiều hình thức các gói hàng hóa, nhà sản xuất, tăng tiến quan hệ lâu dài dùng cho, cùng với định hướng của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức.

Song Minh