Ba cam kết lớn của Thủ tướng trước 2.000 doanh nghiệp tại APEC

Trước cộng đồng 2.000 công ty trong nước và toàn cầu tham dự Hội nghị Thưởng đỉnh buôn bán Việt Nam sáng 7/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh 3 định hướng mà Việt Nam cam đoan triển khai để tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hội nhập thành công trong công đoạn tới.

Thứ nhất, quy tụ vào cải thiện có cam đoan thiết chế, chính sách luật pháp, thúc đẩy pháp quyền, khuyến khích vững mạnh kinh tế tư nhân, tăng tiến kỹ năng quản trị nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng tăng trưởng vững bền, cam đoan các thăng tiến xã hội không dừng, kéo phân khúc dân cư thu nhập phải chăng tiến lên quy tụ với lực lượng thu nhập nhàng nhàng và tương đối.

Chú trọng tăng cường đầu tư vào cơ sở cơ sở giúp kết nối thị thành với nông thôn, miền núi, vùng xa khó khăn. Việt Nam chú trọng vững mạnh bộ máy y tế và giáo dục, nỗ lực giảm không cân bằng về thu nhập dân cư, đồng thời cải thiện màng lưới an sinh xã hội nhằm chở che phân khúc người dân yếu thế dễ bị thương tổn trước các cú sốc không chủ động.

Thứ hai, vững mạnh nền kinh tế khởi nghiệp, thông minh phê chuẩn các cam đoan hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp. Việt Nam cam đoan bảo hộ các ý tưởng thông minh, phát kiến mới trong khởi nghiệp và thực thi các quyền sở hữu trí não trong phạm vi Luật Sở hữu trí não cũng như trong phạm vi các FTAs mà Việt Nam tham dự. Tính năng động trong kinh tế, chính sách mở về Internet và sự thuận lợi về buôn bán đang tạo ra nhiều thời cơ lớn cho các nhà khởi nghiệp ở Việt Nam

Thứ ba, thực hành thay đổi theo hướng hiện đại thuế theo hướng gia tăng khó khăn cho nền kinh tế, hướng đến các chuẩn mực sáng tỏ, công bằng và hiệu quả theo tiêu chí cao của OECD. Hiện tại thuế suất thuế thu nhập công ty của Việt Nam chỉ 20% và dự tính sẽ giảm còn 15-17% theo lịch trình thay đổi theo hướng hiện đại thuế sắp tới để hỗ trợ cộng đồng công ty. Ngoài thuế suất khó khăn, Việt Nam còn vận dụng nhiều quy định ưu đãi miễn, giảm thuế dành cho nhà đầu tư trong các lĩnh vực ưu ái như kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp áp dụng kỹ thuật cao, tạo nhiều việc làm…

Viễn Thông