Ajinomoto Việt Nam với phương châm phát triển vì môi trườngHơn 26 năm thành lập và lớn mạnh tại Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn đeo đuổi 1 quy tắc buôn bán không thể bỏ lỡ của Tập đoàn là ASV (Ajinomoto Group Creating Shared Value), có nghĩa là hoạt động tạo dựng trị giá chung. ASV biểu lộ cam đoan không đổi thay của tập đoàn trong việc góp phần khắc phục những vấn đề của xã hội, cùng lúc với việc tạo ra trị giá kinh tế cho đơn vị.

Trong đó, thúc đẩy lớn mạnh lâu dài toàn cầu, chú trọng đến môi trường và tài nguyên bất chợt là 1 trong những vấn đề trọng tâm.

Chính sách ‘Không phát thải’ đối với các hoạt động cung ứng

Tại nhà máy Ajinomoto Việt Nam, hoạt động xả nước luôn được kiểm soát nghiêm nhặt và triệt để bằng bộ máy ghi nhận dữ liệu quan trắc nước thải tự động và báo cáo trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, xin hứa nước sau xử lý đạt các chiến lược mới được đưa ra môi trường.

Từ năm 2014, Ajinomoto Việt Nam đưa vào vận hành lò khá sinh vật học cung cấp khá cho bộ máy cung ứng, lò khá sử dụng nguyên liệu phụ phẩm nông nghiệp là trấu ép, thay vì sử dụng dầu và khí đốt. Điều này giúp chắt bóp tầm giá và giảm thiểu gần 50% lượng khí thải CO2 độc hại, góp phần che chở môi trường trong lành.

Bên cạnh đó, chương trình “Không phát thải” bằng 3T (tiết giảm, tái chế và tái sử dụng) cho chất thải rắn cũng là một chương trình được đơn vị đẩy mạnh thực hiện nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường. Kết quả triển khai hoạt động đến năm 2016, 99% tổng lượng chất thải rắn đã được tái chế.

polyad

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chí Việt Nam (Quy chuẩn Việt Nam QCVN 402011), những chiến lược nghiêm nhặt và chiến lược ”Không phát thải” của Tập đoàn Ajinomoto.

Bảo vệ môi trường trong cung ứng nông nghiệp

Nhằm góp phần che chở môi trường trong cung ứng nông nghiệp, hướng đến sự lớn mạnh lâu dài, đơn vị vận dụng chu trình sinh vật học khép kín trong công đoạn cung ứng mì chính Ajinomoto, giúp hỗ trợ thăng bằng bỗng nhiên đồng thời thúc đẩy cho lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam lớn mạnh.

Theo đó, trong cung ứng mì chính, phân bón sinh vật học và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được lớn mạnh như các mặt hàng đồng hành giúp cung cấp nguồn dưỡng chất dồi dào giúp cải tạo đất và cải thiện năng suất; từ đó tạo ra nhiều mặt hàng nông nghiệp và chăn nuôi với quan hệ lâu dài cao chuyên dụng cho quay lại cho cung ứng của đơn vị.

polyad

Ajinomoto Việt Nam đã vận dụng chu trình Sinh học khép kín để xin hứa nguồn nguyên liệu ổn đinh và tạo thăng bằng cho bỗng nhiên.

Mô hình nhà máy chắt bóp năng lượng

Áp dụng chủ trương chắt bóp năng lượng, những nguồn năng lượng xanh như mặt trời và gió được tăng cường sử dụng tại các nhà máy của Ajinomoto Việt Nam. Ngoài ra, để giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên nước, đơn vị đã vun đắp bộ máy tháp giải nhiệt và hồ chứa nước riêng nhằm sử dụng tuần hoàn lượng nước từ hồ chứa để khiến cho mát bộ máy máy móc. Mô hình này giúp giảm tiêu thụ nước sông sử dụng đến 83,5%.

Ajinomoto Việt Nam đang vận dụng thành công bộ máy chủa quản môi trường ISO 14001 từ năm 2001 đến nay. Thông qua những cải tiến không dừng về kỹ thuật cùng nhiều hoạt động thực tiễn trong cung ứng gắn liền với che chở môi trường, đơn vị khẳng định các chính sách về che chở môi trường từ việc nhận thức hồ hết những ảnh hưởng của hoạt động cung ứng. Doanh nghiệp tận dụng những lợi thế về kỹ thuật, vốn đầu tư và nguồn lợi nhân công để liên tục cải thiện các điều kiện môi trường.

Với đóng góp vì môi trường, Công ty Ajinomoto Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nghiệp kinh tế xanh 2013” từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là danh hiệu được trao tặng cho các đơn vị có mô phỏng chủa quản, cung ứng buôn bán an toàn đối với môi trường, chắt bóp nguồn tài nguyên bất chợt, có thành tích điển hình trong công việc lớn mạnh xanh lâu dài.

Huệ Chi