ABBANK nhận giải thưởng ‘Sản phẩm dành cho SME tốt nhất’ABBANK có tên trong hạng mục giải thưởng “Sản phẩm dành cho SME tốt nhất Việt Nam” (The best SME product in Viet Nam 2017) do Tạp chí International Finance Magazine (IFM) vừa thông báo trên web.

Giải thưởng này được bình chọn dựa trên những thẩm định toàn diện về khả năng nguồn vốn, kết quả buôn bán, luôn luôn có chữ tín mặt hàng nhà cung cấp… của nhà băng dành cho công ty nhỏ và vừa (SME).

Theo Tạp chí IFM, ABBANK đã chứng minh bằng các cam đoan và hành động cụ thể xét duyệt các mặt hàng, chương trình ưu đãi và các biện pháp hỗ trợ các công ty và vừa nhỏ Việt Nam.

abbank-nhan-giai-thuong-san-phm-danh-cho-sme-tot-nhat

Ngân hàng được thẩm định cao về mặt hàng dành cho công ty nhỏ và vừa.

Thời gian vừa qua, nhà băng không giới hạn mở mang màng lưới, tăng tiến luôn luôn có chữ tín nhà cung cấp để thực hành kế hoạch trở thành nhà băng TMCP bậc nhất Việt Nam, hội tụ vào lĩnh vực bán buôn.

Ngân hàng đã nhận được nhiều giải thưởng luôn luôn có chữ tín từ trong nước và quốc tế như: Ngân hàng lớn mạnh bán buôn tốt nhất Việt Nam hai năm liên tục (năm 2016 – 2017) do Tạp chí Global Banking And Finance Review bình chọn; Moody’s xếp hạng tín nhiệm cao; Top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2017; Ngân hàng có nhà cung cấp trả tiền hoàn hảo địa bàn Đông Nam Á do MayBank trao tặng…

IFM là báo chí luôn luôn có chữ tín ở Anh Quốc trong lĩnh vực nguồn vốn nhà băng.International Finance Award là giải thưởng thường niên của báo chí nhằm vinh danh những nhà băng hoạt động luôn luôn có chữ tín, hiệu quả trên toàn cầu.

Thanh Thư