ABBank hoàn thành 40% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ trong quý IKết quả buôn bán vừa ban bố ghi nhận hoạt động khả quan của ABBank trong 3 tháng đầu năm, các chiến lược vượt so với cùng kỳ năm 2017.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế sau đề phòng rủi ro nguồn đầu tư gần 365 tỷ đồng, hoàn tất 40% tiêu chí lợi nhuận năm 2018. Thu nhập từ lãi thuần hơn 540 tỷ đồng, vượt gần 9% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ hoạt động nhà sản xuất gần 56 tỷ đồng, hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản trích lập đề phòng rủi ro nguồn đầu tư trên 150 tỷ đồng. Nếu cộng gộp tầm giá này, lợi nhuận thuần từ hoạt động buôn bán của nhà băng trên 514 tỷ đồng.

Kết thúc quý, tổng của nả ABBank là 74.337 tỷ đồng, tổng dư nợ gần 45.350 tỷ đồng, tổng huy động trên 54.112 tỷ đồng.

Quý I/2018, ngân hàng đạt 40% kế hoạch buôn bán toàn năm.

Quý I/2018, nhà băng đạt 40% tiêu chí buôn bán toàn năm.

Ngày 25/4, đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng An Bình sẽ đơn vị tại TP HCM, đưa ra nhiều quyết sách không thể thiếu, trong đó gồm những đổi thay về nhân sự thuộc HĐQT.

Những năm vừa qua, ABBank tập kết áp dụng kỹ thuật tiên tiến, tăng tiến có bảo hành lâu dài nguồn nhân công, cải tiến quy trình, nhiều hình thức hóa hàng hóa, mở mang quan hệ đại lý… nhằm đạt chiến lược trở thành 1 trong những nhà băng TMCP dẫn đầu trong lĩnh vực bán buôn.

Ngân hàng nhận nhiều nháii thưởng có bảo đảm trong và ngoài nước như nhái thưởng “Ngân hàng Phát triển bán buôn tốt nhất Việt Nam 2017”, top 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam, top 10 thương hiệu vàng châu Á – Thái Bình Dương, chứng thực giám định quốc tế độc lập CSI – chỉ số chấp thuận của quý khách 2017.

Song Minh