74 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam nhận giải thưởng vì môi trường74 doanh nghiệp được vinh danh đều là những doanh nghiệp phân phối buôn bán lớn tại Việt Nam như Nike, Unilever, P&G, Nestle, Intel, Lộc Trời… Các doanh nghiệp đều tuyển chọn bí quyết đồng xử lý chất thải, tránh các ảnh hưởng thụ động cho môi trường, chú trọng tăng trưởng lâu dài.

Đây là lần ban đầu tại Việt Nam, giải thưởng vì môi trường được thẩm định và trao tặng cho các doanh nghiệp qua hai tiêu chí: chừng độ tránh chất thải chôn lấp và giảm lượng phát thải khí nhà kính; tiêu dùng bí quyết tính được xác nhận bởi Liên Hiệp Quốc, trong công ước khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu.

polyad

Ecocycle Việt Nam trao tặng giải thưởng vì môi trường cho các doanh nghiệp tại Việt Nam cam đoan chủa quản chất thải công nghiệp an toàn, tránh chất thải chôn lấp và giảm phát thải CO2.

Theo đại diện Ecocycle Việt Nam, các doanh nghiệp đi đầu trong việc chủa quản chất thải an toàn là 1 phần không thể bỏ qua giúp vun đắp môi trường lâu dài.

“Giải thưởng vì môi trường sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp tại Việt Nam thực hành triết lý buôn bán lâu dài, đạt chỉ tiêu không chất thải chôn lấp trong thời kỳ phân phối, giảm phát thải khí nhà kính và vun đắp môi trường lành mạnh”, đại diện doanh nghiệp đề cập.

polyad

Ecocycle Việt Nam và đối tác luôn ý nguyện vun đắp mai sau lâu dài, hoàn toàn không chôn lấp chất thải.

Ecocycle Việt Nam là thương hiệu bậc nhất trong lĩnh vực chủa quản chất thải với hơn 10 năm kinh nghiệm. Bằng kỹ thuật đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng, doanh nghiệp cam đoan chủa quản chất thải triệt để, đề cập cả những loại chất thải độc hại, không để lại tro thải và giảm phát thải khí nhà kính.

Công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò nung xi măng được nhiều công ty quốc tế như Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới về Phát triển lâu dài (WBCSD), công ước Basel, công ước Stockholm, Ủy ban châu Âu xác nhận là kỹ thuật xử lý chất thải an toàn, gần gũi với môi trường và khuyến khích ứng dụng.

Trong 10 năm, Ecocycle Việt Nam đã xử lý an toàn hơn 690.000 tấn chất thải nguy hại và không nguy hại, tránh hơn 1 triệu tấn khí thải nhà kính, tuân thủ quy định của luật pháp về việc bao bọc môi trường và các căn cứ cao nhất từ tập đoàn.

Công ty là 1 trong những doanh nghiệp ban đầu tại Việt Nam xử lý thành công PCB – chất thuộc danh mục các chất thải nguy hại cần xử lý hoàn toàn đến năm 2028 và HCFCs – chất khí gây thủng tầng ozone.

Huệ Chi