5 cơ quan bị ‘bêu’ tên trước Thủ tướng vì hạn chế chia sẻ số liệu thống kêBáo cáo của Tổng cục Thống kê tại hội nghị nhómng kết ngành nghề tiêu chí, đầu tư ngày 15/1 cho biết, năm 2017 ngành nghề thống kê thực hành 28 cuộc dò xét thống kê nhómng dò xét kinh tế, góp phần thẩm định chính xác các chuyển biến của nền kinh tế và dự đoán sớm các tình hình của nền kinh tế, buộc phải Bộ Kế hoạch & Đầu tư và gửi Chính phủ.

Các bộ, ngành nghề rất nhiều tham dự, hài hòa cung cấp dữ liệu rất nhiều cho cơ quan thống kê, giúp ngành nghề này “nhận định thực tiễn, thẩm định hiệu quả, nhìn nhận ra thách thức và lập tiêu chí lớn mạnh trong trung và dài hạn”. Tuy nhiên, có 5 bộ, ngành nghề chậm trễ san sẻ tin tức thống kê theo chỉ đạo, gồm Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Bộ Tài chính là một trong số 5 bộ, ngành bị ngành thống kê cho rằng đã chậm cung cấp dữ liệu, thông tin.

Bộ Tài chính là 1 trong số 5 bộ, ngành nghề bị ngành nghề thống kê cho rằng đã chậm cung cấp dữ liệu, tin tức.

Trước sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thống kê buộc phải Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành nghề thực hành việc san sẻ tin tức từ dữ liệu hành chính, nhất là 5 công ty nêu trên.

Trong đó, Bộ Tài chính cần thực hành cung cấp các số liệu (dự toán, ước tính, quyết toán) về thu, chi ngân sách, thuế mặt hàng, thuế xuất nhập cảng trên gianh giới phân bổ theo tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Cung cấp số liệu cần lao của các công ty bảo hiểm và cò mồi bảo hiểm phân nhóm theo loại hình đơn vị và theo tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thống kê kiến nghị cung cấp dư nợ nguồn đầu tư của các công ty nguồn đầu tư, tốc độ tăng dư nợ nguồn đầu tư so với cuối năm trước và cùng kỳ năm trước của các công ty nguồn đầu tư và số dư huy động vốn của các công ty nguồn đầu tư phân nhóm theo ngành nghề kinh tế và theo tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng cục Thống kê buộc phải thực hành cung cấp bổ sung số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi bảo hiểm xã hội, chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phân nhóm theo tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Cũng tại hội nghị, nhắc tới những kết quả năm 2017, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, ngành nghề tiêu chí đã “giữ vững được ngọn cờ thay đổi tích cực” khi đã nỗ lực vun đắp, theo dõi, giám sát 3 kịch bản tăng trưởng, cũng như vun đắp Nghị quyết 01 và các báo cáo kinh tế hàng tháng, hàng quý… Điều này đã góp phần không thể bỏ lỡ để nền kinh tế đạt và vượt cả 13/13 chiến lược lớn mạnh kinh tế – xã hội năm 2017.

Không dừng lại ở đó, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã buộc phải thúc đẩy xu thế xoá bỏ các điều kiện buôn bán không thiết yếu, đơn giản hóa các giấy tờ hành chính, cắt giảm giá tiền đơn vị, góp phần tạo ra kỷ lục thành lập mới đơn vị. Chủ trì vun đắp đề án và khung pháp lý thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay thời kỳ thay đổi tích cực, thay đổi tích cực sẽ tiếp diễn là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của bộ này năm 2018.

Anh Minh