300 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APECSáng 19/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các hội nghị liên đới đã diễn ra tại TP Hội An kéo dài đến ngày 21/10.

300-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-bo-truong-tai-chinh-apec

Các đại biểu tham dự hội nghị tinh khiết nay. Ảnh: Đắc Thành.

Tham dự có khoảng 300 đại biểu quốc tế và trong nước gồm, các Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo cơ cỗ ván chính và lãnh đạo nhà băng Trung ương của 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực, lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế.

Hội nghị lần này các Bộ trưởng Tài chính đàm luận về diễn biến kinh tế và vốn đầu tư vĩ mô toàn cầu và gianh giới, coi xét kết quả tiến trình phối hợp vốn đầu tư về bốn chủ đề dành đầu tiên gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở vật chất cơ sở; Xói mòn cơ sở vật chất thuế và dịch chuyển lợi nhuận; Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai và Tài chính bao trùm.

Kết quả hợp tác trong bốn lĩnh vực nhắc trên được báo cáo lên các Bộ trưởng vào ngày 21/10 tới. Từ đó các Bộ trưởng sẽ ra tuyên bố chung biểu đạt quan niệm về các vấn đề liên đới đến phối hợp vốn đầu tư gianh giới, các chủ đề phối hợp dành đầu tiên trong năm và định hướng của tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời kì tới.

Ngoài ra, hội nghị cập nhật diễn biến triển khai chỉ tiêu hành động Cebu và đàm luận các vấn đề quan tâm khác.

Tiếp đến các bộ trưởng sẽ có phiên hội thoại với Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) và lãnh đạo đắt tiền 1 số đơn vị, tập đoàn lớn trong gianh giới. Bên lề hội nghị, các bộ trưởng có phiên họp để đàm luận riêng về các vấn đề quan tâm.

Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017.

Trước đó, vào tháng 2 tại TP Nha Trang và tháng 5 tại Ninh Bình các quan chức vốn đầu tư APEC đã có cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Tài chính diễn ra tại TP Hội An.

Đắc Thành