Vietcombank tham gia hội thảo về ngân hàng sốHội thảo kỹ thuật cấp bộ “Hành lang pháp lý cho nhà băng số tại Việt Nam” đã diễn ra tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào sáng ngày 19/12. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỹ thuật do Vietcombank tham dự doanh nghiệp cùng Ngân hàng Nhà nước.

Hội thảo khoa học cấp bộ Hành lang pháp lý cho ngân hàng số tại Việt Nam.

Hội thảo “Hành lang pháp lý cho nhà băng số tại Việt Nam”. Ảnh: Vietcombank.

Hội thảo được doanh nghiệp nhằm nghiên cứu, bàn luận, khắc phục những khoảng trống về mặt pháp lý cho việc cung cấp nhà sản xuất nhà băng số tại Việt Nam, cam kết tính nghiêm mật, đùm bọc nguồn tin tư nhân; phòng chống ăn gian trong buôn bán. Từ đó tiến hành buộc phải cơ chế, chính sách điều hành nhà băng số khiến hạ tầng cho các nhà băng thương nghiệp triển khai Digital Banking. Các nhà băng thương nghiệp cũng như các doanh nghiệp Fintech Việt cần có tiêu chí, bước đi, biện pháp để theo kịp sự bùng nổ của thị phần nhà sản xuất nguồn vốn số nhằm không bị tụt hậu, thua ngay trên sân nhà.

Ông Phạm Anh Tuấn – ủy viên HĐQT Vietcombank tham dự điều hành hội thảo, trực tiếp có bài tham luận và bàn luận về hành lang pháp lý cho tăng trưởng nhà băng số tại Việt Nam, buộc phải lịch trình, liên kết của các cơ quan bộ ngành nghề trong việc hoàn thiện bộ máy các văn bản quy phạm luật pháp có liên đới.

Đại diện Vietcombank đã nêu lên những thách thức khi cung cấp nhà sản xuất nhà băng số gồm không sai người tiêu dùng, vận dụng chữ ký số, an toàn nghiêm mật dữ liệu, tội nhân mạng, sự ổn định của bộ máy và đổi thay về khoa học.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham dự của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, đại diện Bộ Công an, Bộ Tư pháp, các nhà băng thương nghiệp trong và ngoài nước… Các tham luận trình bày tại hội thảo, bài viết, quan niệm bàn luận của chuyên gia đều tụ họp vào việc nhận mặt, khiến rõ cơ hội và thách thức, thuận lợi và cạnh tranh của việc tăng trưởng nhà băng số tại Việt Nam. Cần ngoài mặt 1 phạm vi pháp lý để tạo điều kiện cho lĩnh vực này tăng trưởng cũng như tăng tiến khả năng điều hành và giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên đới đối với lĩnh vực nhà băng số.

Kết thúc ội thảo, những nghiên cứu, quan niệm của các chuyên gia, nhà kỹ thuật, nhà điều hành thuộc nhiều lĩnh vực sẽ là hạ tầng kỹ thuật có ích cho các cơ quan điều hành trong việc định hướng và hình thành các biện pháp về cơ chế, chính sách để tăng trưởng nhà băng số tại Việt Nam.

Minh Trí