VCSC lạc quan về triển vọng kinh doanh của BIDV

Ngày 29/11, doanh nghiệp chứng khoán Bản Việt (VCSC) thông báo báo cáo cập nhật có nhận xét hăng hái về Ngân hàng thương nghiệp cổ phần đầu tư và lớn mạnh Việt Nam (BIDV).

Theo đó, VCSC điều chỉnh tăng 6% giá tiêu chí dành cho cổ phiếu BIDV từ 24.678 đồng 1 cổ phiếu lên 26.100 đồng 1 cổ phiếu, tổng mức sinh lời 17,3%. Nguyên nhân được doanh nghiệp chứng khoán này đưa ra khởi hành từ diễn biến hoạt động cốt lõi khả quan và ngăn ngừa lành mạnh để cải thiện uy tín của nả. “Chúng tôi tiếp diễn tin vào câu chuyện đảo chiều đối với hoạt động của BID”, báo cáo của VCSC nhấn mạnh.

VCSC dự đoán năm 2017, BIDV tăng trưởng nguồn vốn vay ở mức 18%. Tăng trưởng kép hàng năm của nguồn vốn vay và tiền gửi 2016-2019 dự đoán đạt 16% (điều chỉnh giảm 1 điểm %) và 14% (điều chỉnh giảm 3 điểm %). Nếu như năm 2016 tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) là 2,7% thì năm 2017 đạt 2,8% và năm 2018 ở mức 3% nhờ lợi suất của nả có thiên hướng cải thiện và giá thành vốn 2017-2018 ổn định ở khoảng 4,7-5%.

VCSC giữ nguyên dự đoán thu nhập ngoài lãi tăng trưởng kép hàng năm khoảng 10% từ 2016- 2019 với thu nhập từ phí nhà sản xuất và hoả hồng vượt khoảng 15% trong thời kì này. Thu nhập từ phí nhà sản xuất sẽ chiếm 42% thu nhập ngoài lãi.

Với giá thành nguồn vốn vay ước đạt 1,5% (tăng 15 điểm basic) trong năm 2017 và 1,6% (tăng 20 điểm basic) trong năm 2018, VCSC điều chỉnh giảm tuần tự 0,5% và 4,4% dự đoán cho năm 2017 và 2018. Lợi nhuận ròng rã tăng trưởng chậm lại do ngăn ngừa. Lợi nhuận từ hoạt động buôn bán trước ngăn ngừa trong 9 tháng đầu năm tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, BIDV hiện tụ họp hơn nữa vào ngăn ngừa để cải thiện uy tín của nả. Chi phí ngăn ngừa tăng mạnh 124% so với cùng kỳ năm ngoái và 39% so với quý II/2017.

VCSC dự đoán giá thành nguồn vốn vay làng nhàng các năm 2017-2019 là 155 điểm basic (điều chỉnh tăng 16 điểm basic, cao hơn 35 điểm basic so với làng nhàng ngành nghề nhà băng). Nếu mua được đối tác tiêu chí, nhà băng có thể cải thiện các tỷ lệ về vốn, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu trong trung hạn và mang lại tiềm năng tăng trưởng.

Về tỷ lệ ROE năm 2017, VCSC ước tính BIDV đạt 15,3%. Ngân hàng này hăng hái ngăn ngừa để bảo đảm khắc phục nợ xấu.

Toàn Phát